top of page
Marmor kirken-65 (1).jpg

VIELSE & KIRKELIG VELSIGNELSE

Marmorkirken er meget efterspurgt ikke mindst til vielser (ca. 1000 om året vil gerne vies herinde), og derfor følger vi på lige netop dette punkt reglerne ganske nøje. Det er derfor IKKE nok, at man MEGET GERNE vil vies i Marmorkirken, for det vil alle de andre også! Man skal bo i sognet.*

Hvis man ikke bor i sognet, men har det, der hedder "særlig tilknytning", vil man i nogle tilfælde kunne få vielse i Marmorkirken, hvis kirkens og præstens kalender giver mulighed for det. 

Det er Kirkeministeriet, der definerer indholdet af "særlig tilknytning", og en sådan foreligger, hvis man

  • tidligere  har haft bopæl i kirkens sogn (dette gælder, uanset hvor længe man har boet i  sognet),

  • har  nære pårørende, der bor i sognet (her tænkes på forældre, søskende eller  børn).

 

Spørg jer for hos præsten, hvis I er i tvivl. 

HENVENDELSE om vielser sker telefonisk til præsten mandag, torsdag og fredag 12-13 samt torsdag mellem 17.30 og 18.30 på 33 15 37 63.  Har man fået ok til vielsen, modtager man derefter en bekræftelse fra kordegnekontoret og en informationsskrivelse med en række praktiske anvisninger.

Er man allerede borgerligt viet, men ønsker en kirkelig velsignelse af ægteskabet, er fremgangsmåden den samme.

Vielser finder som regel sted om lørdagen, men kan også foretages på hverdage; f.eks. er fredag eftermiddag også en mulighed, der nogle gange vælges.

 

VED SELVE HANDLINGEN - ISÆR FOR GÆSTER

Fotos eller video er ikke tilladt før eller under vielsen, men selvfølgelig skal I have billeder med fra dagen, så efter vielsen er der mulighed for at tage fotos i 20 min. efter vielsens afslutning. Dette for at sikre det nærvær, som en gudstjeneste er afhængig af. Nogle gang er det bedre at opleve end at optage.

Ris: Der kan kastes ris - med måde - neden for kirketrappen, men ikke så risene kommer ind i kirken. Forudsat parret gerne vil have, at der kastes med ris, altså. Har man småbørn skal man huske på, at kirkens efterklang er meget voldsom, så hvis et barn græder, kan ingen - heller ikke parret - høre noget. Men vi har børnerum med puslebord, legetøj, tegnepapir, og der er højttaler derude, så I kan følge med. Benyt børnerummet, hvis de mindste bidrager til afviklingen af gudstjenesten. Man må gerne give de små mad i kirkerummet.

* Marmorkirkens sogn består af følgende gader og numre:
Frederiksgade 1-11 og 2-14
Bredgade ulige numre fra 39 - gadens slutning
Store Kongensgade 49-103 og 58-114
Esplanaden 2-18 (lige numre)
Gernersgade 1-13 (ulige numre)
Borgergade 17-27 og fra 20
Olfert Fischersgade 1-15 (lige og ulige numre)
Fredericiagade 20-52 og 21-43
Hindegade (hele gaden), Klerkegade 1-3
Adelgade 36-64 og 39-53
Sølvgade 1-23 (ulige numre)
Kronprinsessegade 40-52 (lige numre)
Dronningens Tværgade 2-58 (lige numre)

bottom of page