VIELSE & KIRKELIG VELSIGNELSE

Marmorkirken er meget efterspurgt ikke mindst til vielser, og derfor følger vi på lige netop dette punkt reglerne ganske nøje. Det er IKKE nok, at man MEGET GERNE vil vies i Marmorkirken, for det vil alle de andre også! Man skal bo i sognet*.

Hvis man ikke bor i sognet, men har det, der hedder "særlig tilknytning", vil man i nogle tilfælde kunne få vielse i Marmorkirken, hvis kirkens og præstens kalender giver mulighed for det.

Det er Kirkeministeriet, der definerer indholdet af "særlig tilknytning", og en sådan foreligger, hvis man

  • tidligere  har haft bopæl i kirkens sogn (dette gælder, uanset hvor længe man har boet i  sognet),

  • har  nære pårørende, der bor i sognet (her tænkes på forældre, søskende eller  børn).
     

HENVENDELSE om vielser sker telefonisk til præsten mandag, torsdag og fredag 8-9 samt torsdag mellem 17.30 og 18.15 på 33 15 37 63.  Har man fået ok til vielsen, modtager man derefter en bekræftelse fra kordegnekontoret og en informationsskrivelse med en række praktiske anvisninger.

Er man allerede borgerligt viet, men ønsker en kirkelig velsignelse af ægteskabet, er fremgangsmåden den samme.

Vielser finder som regel sted om lørdagen, men kan også foretages på hverdage; f.eks. er fredag eftermiddag også en mulighed, der nogle gange vælges.

 

VED SELVE HANDLINGEN - ISÆR FOR GÆSTER

Fotos eller video er ikke tilladt før eller under vielsen, men efter vielsen er der mulighed for at tage billeder  i 20 min. efter vielsens afslutning. Dette for at sikre det nærvær, som en gudstjeneste er afhængig af. Efterhånden er det som om en smartphone skal frem hver gang der sker noget særligt. Prøv at opleve i stedet for at optage!

Ris: Der kan kastes ris - med måde - neden for kirketrappen, men ikke så risene kommer ind i kirken.

 

* Marmorkirkens sogn består af følgende gader og numre:
Frederiksgade 1-11 og 2-14
Bredgade ulige numre fra 39 - gadens slutning
Store Kongensgade 49-103 og 58-114
Esplanaden 2-18
Gernersgade 1-13
Borgergade 17-27 og fra 20
Olfert Fischersgade 1-15
Fredericiagade 20-52 og 21-43
Hindegade (hele gaden), Klerkegade 1-3
Adelgade 36-64 og 39-53
Sølvgade 1-23
Kronprinsessegade 40-52
Dronningens Tværgade 2-58.