top of page
Marmor%2520kirken-17_edited_edited.jpg

BISÆTTELSE & BEGRAVELSE

Af forståelige grunde ønsker mange, at få begravelsen / bisættelsen 'overstået' hurtigst muligt. Men det er vigtigt, man giver sig tid til at gøre tingene grundigt og roligt, så man ikke efterfølgende får fornemmelsen af at have forhastet sig gennem en afsked, der ikke kan gøres om.

Der er som bekendt en:
" tid til at græde...
en tid til at holde klage...
... en tid til at opsøge, en tid til at miste" (citater fra Prædikerens bog kap. 3)

 

DØDSFALD
Selve dødsfaldet anmeldes til - og registreres i - det sogn, hvor den afdøde havde folkeregisteradresse. Ved dødsfald henvender de pårørende sig som regel først til en bedemandsforretning, der så tager sig af alt det praktiske vedrørende anmeldelse af dødsfaldet samt kontakten til præst, kirkegård og/eller krematorium. Man kan dog også henvende sig direkte til præsten for derefter at kontakte bedemanden.

BISÆTTELSE

Ønskes det afdøde kremeres (brændes), foretages højtideligheden med jordpåkastelsen i kirken, hvorefter kisten køres til et krematorium. Senere nedsættes urnen på en kirkegård. Vær opmærksom på, at hvis man vælger "de ukendtes grav" vil det som regel ikke være muligt at få oplyst stedet, hvor urnen er nedsat, lige som det vil være meget vanskeligt - som regel umuligt - at få flyttet urnen, hvis man fortryder. Det gør nogle, så det er vigtigt at få drøftet dette forhold grundigt.

BEGRAVELSE
Ønskes det at afdøde jordfæstes på kirkegården, dvs at kisten sænkes ned i gravstedet, foretages den første del af højtideligheden i kirken eller et kapel, hvorefter kisten bæres ud til graven, hvor selve jordpåkastelsen sker. Man kan dog også følge den gamle skik med først at bære kisten til graven og derefter holde en gudstjeneste i kirken.

SAMTALE
Inden begravelsen/bisættelsen mødes præsten med familien til en samtale, hvor højtideligheden tilrettelægges. Samtalen kan finde sted hos præsten i kirkens kontor eller hjemme hos præsten samt hos de pårørende, såfremt de bor i sognet eller umiddelbart i nærheden.

GRAVSTED
Man henvender sig til kirkegården, hvor gravstedet ønskes, og vælger gravsted i samråd med kirkegårdens administration.

 

UDEN GEJSTLIG MEDVIRKEN
Såfremt afdøde var udmeldt af Folkekirken, vil de efterladte ofte overveje en højtidelighed uden en præst tilstede. En sådan højtidelighed vil som regel ske fra kapel på krematoriet, men også andre muligheder foreligger - dem kan bedemanden oplyse om. Det sker, at afdøde var udmeldt af Folkekirken, men at de pårørende alligevel ønsker kirkelig begravelse eller bisættelse. I disse tilfælde er det præsten, der efter samråd med famlien afgør, om der skal foretages en sådan kirkelig handling. Præstens afgørelse kan ankes til Skifteretten.

Under alle omstændigheder skal registreringen af dødsfaldet foregå på sognets kirkekontor.

bottom of page