top of page

menighedsråd

Formand: Bente Dahl

Næstformand: Regitze Jensen

 

Kontaktperson: Anders Jørgensen

(funktionen deles med sognepræsten)
 

Kasserer: Hanne Charina Baumann

Kirkeværge: Jens Vindekilde

Medlem: 
Kirsten Guldager

 

Medlem: Helle Espersen

 

Stedfortædere:

Lea Muldtofte Gylling Olsen

Birthe Malmgren

Lars Windfeld-Høeberg

Endvidere er kirkens præst altid medlem af menighedsrådet

NÆSTE MENIGHEDSRÅDSMØDE:

21. marts 2024 kl. 18

bottom of page