menighedsråd

VALG TIL MENIGHEDSRÅDET
Tirsdag den 15. september kl. 19:00

 

Hermed indkaldes til offentlig valgforsamling til menighedsrådsvalget i Frederiks Sogn. Alle er velkomne, men kun de personer, som fremgår af valglisten, har tale- og stemmeret. Stemmeberettiget er medlemmer af Folkekirken, som er fyldt 18 år, som enten bor i sognet eller har løst sognebånd til præsten ved Frederiks Kirke og ønsker at udøve deres valgret i Frederiks Sogn. 

 

Hvis man er sognebåndsløser, der ønsker at deltage i valget i Frederiks Sogn, anbefales det at sikre sig, at man er optaget på valglisten. Hvis dette ikke skulle være tilfældet, skal anmodning om sognebåndsløsning og meddelelse om flytning af de parlamentariske rettigheder være præsten i hænde senest tirsdag den 1. september 2020 kl. 12.00 og være registreret i Den Elektroniske Kirkebog senest samme dag kl. 16.00. Disse frister gælder også i forhold til sognebåndsløserens valgbarhed og dermed mulighed for at opstille som kandidat på valgforsamlingen i Frederiks Sogn.  

 

Valgforsamlingen vil foregå efter følgende dagsorden:

 

1. Velkomst ved valgbestyrelsen

2. Valg af dirigent

3. Formanden for menighedsrådet beskriver menighedsrådets opgaver, kompetencer og hidtidige arbejde

4. Opstilling af kandidater til menighedsrådet

5. Kandidaternes egen præsentation

6. Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne

7. Gennemgang af afstemningsreglerne ved valgbestyrelsen

8. Skriftlig og hemmelig afstemning

9. Optælling af stemmer og annoncering af afstemningsresultatet ved valgbestyrelsen

10. Valg af stedfortrædere efter samme procedure

11. Valgbestyrelsen orienterer om resultatet af valgforsamlingen samt om mulighederne for afstemningsvalg og fristen for at indlevere en kandidatliste

12. Eventuelt

 

Der skal vælger 7 medlemmer til menighedsrådet i Frederiks Sogn. Hvis der ikke stiller et tilstrækkeligt antal op, gennemføres endnu en afstemningsrunde samme aften om de resterende pladser og eventuelle stedfortrædere. Hvis der herefter stadig ikke er valgt kandidater nok, afholdes en ekstraordinær valgforsamling tirsdag den 6. oktober om de resterende pladser.

 

På valgbestyrelsens vegne

 

Helle Vallø, formand 

NUVÆRENDE MENIGHEDSRÅD
Formand: Viggo Nørgaard Nielsen, viggon1@hotmail.com

Næstformand og kontaktperson: David V. Eriksen, davidveriksen@gmail.com

Kasserer: Anne Grethe Rasmussen, agstaunras@hotmail.com

Kirkeværge: Jens Vindekilde, jenvind@webspeed.dk

Medlem: Helle Espersen, helle.espersen@outlook.dk

Medlem: Helle Vallø, hellevallo@gmail.com

Medlem: Bjørn Møller, bjoern.moeller@youmail.dk

Medlem: Hanne Charina Baumann, hannecharina@yahoo.com

Stedfortræder: Jens Vindekilde, jenvind@webspeed.dk

MØDEREFERATER

Menighedsrådsmøde 3. juni 2020
Menighedsrådsmøde 29. april 2020
Menighedsrådsmøde 22. januar 2020
Menighedsrådsmøde 23. oktober 2019

Menighedsrådsmøde 28. august 2019
Menighedsrådsmøde 21. maj 2019

Menighedsrådsmøde 14. marts 2019

Menighedsrådsmøde 24. januar 2019


 

ADRESSE / ADDRESS

Frederiks Kirke (Marmorkirken)
Frederiksgade 4
1265 København K

© 2020 Frederiks Kirke
Fotos: Mads Grønbeck
Forsidefoto: Janek Mastek

KONTAKT

Kirketjenerne: tlf. 33 15 01 44 (man-tors kl. 11-12)

Sognepræst Mikkel Wold træffes på 33 15 37 63, man, to og fre 8-9, to tillige 17.30 - 18.30
Mail: mikkel-wold@marmorkirken.dk

Kordegn Sahra L. Lindeberg - sll@km.dk - tlf. 3391 2706

Følg Marmorkirken på Facebook

  • Facebook - Hvid Circle