menighedsråd

Ved valgforsamlingen afholdt i Frederiks Kirke (Marmorkirken) den 15. september 2020 blev følgende kandidater valgt til menighedsrådet:

 

Anders Carl Joachim Jørgensen

Jens Vindekilde

Hanne Charina Baumann

Bente Dahl Jensen

Kirsten Guldager

Regitze Jensen

Helle Espersen

 

Som stedfortrædere valgtes:

 

Lea Muldtofte Gylling Olsen

Birthe Malmgren

Lars Windfeld-Høeberg

 

Der er til og med tirsdag den 13. oktober mulighed for at stille alternative kandidatlister op. Sådanne lister,

som i Marmorkirkens sogn  kan rumme fra 1 til 7 navne og skalhave mindst 7 stillere, kan indleveres til valgbestyrelsen

i Marmorkirkens Sakristi senest den 13. oktober kl. 17:00. Kandidatlisten skal udarbejdes på en af Kirkeministeriet godkendt blanket, jf. § 10 i cirkulære om afstemningsvalg ved valg til menighedsråd. I tilfælde af at der er indleveret mindst 1 gyldig alternativ kandidatliste, afholdes der afstemningsvalg tirsdag den 17. november.
Evt. spørgsmål bedes rettet til valgbestyrelsens formand Helle Vallø på hellevallo@gmail.com eller tlf. 27260135.

Er der ikke senest 13. oktober indleveret gyldige alternative kandidatlister, vil ovenstående kandidatliste udgøre Frederiks Sogns nye menighedsråd fra det nye kirkeårs begyndelse den 29. november 2020.

NUVÆRENDE MENIGHEDSRÅD
Formand: Viggo Nørgaard Nielsen, viggon1@hotmail.com

Næstformand og kontaktperson: David V. Eriksen, davidveriksen@gmail.com

Kasserer: Anne Grethe Rasmussen, agstaunras@hotmail.com

Kirkeværge: Jens Vindekilde, jenvind@webspeed.dk

Medlem: Helle Espersen, helle.espersen@outlook.dk

Medlem: Helle Vallø, hellevallo@gmail.com

Medlem: Bjørn Møller, bjoern.moeller@youmail.dk

Medlem: Hanne Charina Baumann, hannecharina@yahoo.com

Stedfortræder: Jens Vindekilde, jenvind@webspeed.dk

MØDEREFERATER

Menighedsrådsmøde 3. november 2020
Menighedsrådsmøde 21. oktober 2020
Menighedsrådsmøde 3. juni 2020
Menighedsrådsmøde 29. april 2020
Menighedsrådsmøde 22. januar 2020
Menighedsrådsmøde 23. oktober 2019

Menighedsrådsmøde 28. august 2019
Menighedsrådsmøde 21. maj 2019

Menighedsrådsmøde 14. marts 2019

Menighedsrådsmøde 24. januar 2019


 

ADRESSE / ADDRESS

Frederiks Kirke (Marmorkirken)
Frederiksgade 4
1265 København K

© 2020 Frederiks Kirke
Fotos: Mads Grønbeck
Forsidefoto: Janek Mastek

KONTAKT

Kirketjenerne: tlf. 33 15 01 44 (man-tors kl. 11-12)

Sognepræst Mikkel Wold træffes på 33 15 37 63, man, tor og fre 8-9, tor tillige 17.30 - 18.30
Mail: mikkel-wold@marmorkirken.dk

Kordegn Sahra L. Lindeberg - sll@km.dk - tlf. 3391 2706

Følg Marmorkirken på Facebook

  • Facebook - Hvid Circle