top of page

menighedsråd

Formand: Bente Dahl

Næstformand: Regitze Jensen

 

Kontaktperson: Anders Jørgensen

(funktionen deles med sognepræsten)
 

Kasserer: Hanne Charina Baumann

Kirkeværge: Jens Vindekilde

Medlem:
Birthe Malmgren

 

Medlem: Helle Espersen

 

Endvidere er kirkens præster altid

medlem af menighedsrådet

Stedfortædere:

Lea Muldtofte Gylling Olsen

Lars Windfeld-Høeberg

NÆSTE MENIGHEDSRÅDSMØDE:

21. august kl. 17

bottom of page