top of page

Gudstjeneste ved Susanne Freddin Skovhus

Registration is Closed
See other events
Gudstjeneste ved Susanne Freddin Skovhus
Gudstjeneste ved Susanne Freddin Skovhus

Tidspunkt

19. jul. 2020, 10.30

6. søndag efter trinitatis

...

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Og se,  der kom en hen til Jesus og spurgte: »Mester, hvad godt skal jeg gøre  for at få evigt liv?« Han svarede ham: »Hvorfor spørger du mig om det  gode? Én er den gode. Men vil du gå ind til livet, så hold budene!« Han  spurgte: »Hvilke?« Jesus svarede: »›Du må ikke begå drab, du må ikke  bryde et ægteskab, du må ikke stjæle, du må ikke vidne falsk, ær din far  og din mor!‹ og: ›Du skal elske din næste som dig selv.‹« Den unge mand  sagde: »Det har jeg holdt alt sammen. Hvad mangler jeg så?« Jesus sagde  til ham: »Vil du være fuldkommen, så gå hen og sælg, hvad du ejer, og  giv det til de fattige, så vil du have en skat i himlene. Og kom så og  følg mig!« Da den unge mand hørte det svar, gik han bedrøvet bort, for  han var meget velhavende. Og Jesus sagde til sine disciple: »Sandelig  siger jeg jer: Det er vanskeligt for en rig at komme ind i Himmeriget.  Ja, jeg siger jer, det er lettere for en kamel at komme igennem et  nåleøje end for en rig at komme ind i Guds rige.« Da disciplene hørte  det, blev de meget forfærdede og sagde: »Hvem kan så blive frelst?«  Jesus så på dem og svarede: »For mennesker er det umuligt, men for Gud  er alting muligt.«

Matthæusevangeliet 19,16-26

Del

bottom of page