top of page

Gudstjeneste ved Susanne Freddin Skovhus

Gudstjeneste ved Susanne Freddin Skovhus
Gudstjeneste ved Susanne Freddin Skovhus

Tidspunkt

01. apr. 2024, 10.30

Anden påskedag

...

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Den  første dag i ugen, tidligt om morgenen, mens det endnu var mørkt, kom  Maria Magdalene ud til graven, og hun så, at stenen var flyttet fra  graven. Så løber hun hen til Simon Peter og til den anden discipel, ham  som Jesus elskede, og siger til dem: »De har flyttet Herren fra graven,  og vi ved ikke, hvor de har lagt ham.« Så kom Peter og den anden  discipel og ville ud til graven. De løb begge to, men den anden discipel  løb foran, hurtigere end Peter, og nåede først til graven; han bøjede  sig ind og så linnedklæderne ligge der, men han gik ikke ind. Simon  Peter, som fulgte efter ham, nåede nu også frem; han går lige ind i  graven og ser linnedklæderne ligge der og klædet, som Jesus havde haft  over hovedet; det lå ikke sammen med linnedklæderne, men rullet sammen  på et sted for sig selv. Da gik også den anden discipel derind, han som  var kommet først til graven, og han så og troede. Indtil da havde de  nemlig ikke forstået Skriftens ord om, at han skulle opstå fra de døde.  Disciplene gik så hjem igen. Men Maria stod udenfor ved graven og græd.  Som hun nu stod der og græd, bøjer hun sig ind i graven og ser to engle i  hvide klæder sidde dér, hvor Jesu legeme havde ligget, én ved hovedet  og én ved fødderne. De sagde til hende: »Kvinde, hvorfor græder du?« Hun  svarede: »De har flyttet min Herre, og jeg ved ikke, hvor de har lagt  ham.« Da hun havde sagt det, vendte hun sig om, og hun så Jesus stå der;  men hun vidste ikke, at det var Jesus. Jesus sagde til hende: »Kvinde,  hvorfor græder du? Hvem leder du efter?« Hun mente, det var havemanden,  og sagde til ham: »Herre, hvis det er dig, der har båret ham bort, så  sig mig, hvor du har lagt ham, så jeg kan hente ham.« Jesus sagde til  hende: »Maria!« Hun vendte sig om og sagde til ham på hebraisk:  »Rabbuni!« – det betyder Mester. Jesus sagde til hende: »Hold mig ikke  tilbage, for jeg er endnu ikke steget op til Faderen; men gå hen til  mine brødre og sig til dem: Jeg stiger op til min fader og jeres fader,  til min Gud og jeres Gud.« Maria Magdalene gik hen og fortalte  disciplene: »Jeg har set Herren,« og at han havde sagt dette til hende.

Johannesevangeliet 20,1-18

Del

bottom of page