top of page

Gudstjeneste ved Susanne Freddin Skovhus

Gudstjeneste ved Susanne Freddin Skovhus
Gudstjeneste ved Susanne Freddin Skovhus

Tidspunkt

18. feb. 2024, 10.30

1. søndag i fasten

...

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Apostlene  kom også i strid om, hvem af dem der skulle regnes for den største. Da  sagde han til dem: »Folkenes konger hersker over dem, og de, som udøver  magt over dem, lader sig kalde velgørere. Sådan skal I ikke være; men  den ældste blandt jer skal være som den yngste, og lederen som den, der  tjener. For hvem er størst: den, der sidder til bords, eller den, der  tjener? Er det ikke den, der sidder til bords? Men jeg er iblandt jer  som den, der tjener. Jer er det, der er blevet hos mig under mine  prøvelser, og ligesom min fader har overdraget mig Riget, overdrager jeg  det til jer, for at I skal spise og drikke ved mit bord i mit rige, og I  skal sidde på troner og dømme Israels tolv stammer. Simon, Simon! Satan  gjorde krav på jer for at sigte jer som hvede; men jeg bad for dig, for  at din tro ikke skal svigte. Og når du engang vender om, så styrk dine  brødre.«

Lukasevangeliet 22,24-32

Del

bottom of page