top of page

Gudstjeneste ved Susanne Freddin Skovhus

Gudstjeneste ved Susanne Freddin Skovhus
Gudstjeneste ved Susanne Freddin Skovhus

Tidspunkt

17. dec. 2023, 10.30

3. søndag i advent

...

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Johannes'  far, Zakarias, blev fyldt med Helligånden og profeterede: »Lovet være  Herren, Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk. Han har  oprejst os frelsens horn i sin tjener Davids hus, sådan som han fra  gammel tid har forkyndt ved sine hellige profeters mund: at frelse os  fra vore fjender og fra alle dem, som hader os, at vise barmhjertighed  mod vore fædre og huske på sin hellige pagt, den ed, han tilsvor vor  fader Abraham: at fri os fra vore fjenders hånd og give os at tjene ham  uden frygt i fromhed og retfærdighed for hans åsyn alle vore dage. Og  du, mit barn, skal kaldes den Højestes profet, for du skal gå foran  Herren og bane hans veje og lære hans folk at kende frelsen i deres  synders forladelse, takket være vor Guds inderlige barmhjertighed,  hvormed solopgangen fra det høje vil besøge os for at lyse for dem, der  sidder i mørke og i dødens skygge, og lede vore fødder ind på fredens  vej.« Drengen voksede op og blev stærk i ånden, og han var i ørkenen til  den dag, da han skulle træde frem for Israel.

Lukasevangeliet 1,67-80

Del

bottom of page