top of page

Gudstjeneste ved Susanne Freddin Skovhus

Gudstjeneste ved Susanne Freddin Skovhus
Gudstjeneste ved Susanne Freddin Skovhus

Tidspunkt

06. aug. 2023, 10.30

9. søndag efter trinitatis

...

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Jesus  sagde også til disciplene: »Der var en rig mand, som havde en  godsforvalter; om ham fik han underhånden at vide, at han ødslede hans  ejendom bort. Så tilkaldte han forvalteren og spurgte: Hvad er det, jeg  hører om dig? Aflæg regnskab for din forvaltning, for du kan ikke  længere være forvalter. Men forvalteren spurgte sig selv: Hvad skal jeg  gøre, nu da min herre tager min stilling fra mig? Grave har jeg ikke  kræfter til, tigge skammer jeg mig ved. Nu ved jeg, hvad jeg vil gøre,  for at folk skal tage imod mig i deres huse, når jeg bliver sat fra  bestillingen. Han kaldte så sin herres skyldnere til sig én for én og  spurgte den første: Hvor meget skylder du min herre? Hundrede ankre  olie, svarede han. Forvalteren sagde: Her er dit gældsbevis, sæt dig  straks ned og skriv halvtreds! Derefter spurgte han en anden: Og du,  hvor meget skylder du? Hundrede tønder hvede, svarede han. Til ham sagde  forvalteren: Her er dit gældsbevis, skriv firs!« Og Herren roste den  uærlige forvalter, fordi han havde handlet klogt. For denne verdens børn  handler langt klogere over for deres egne, end lysets børn gør. »Jeg  siger jer: Skaf jer venner ved hjælp af den uærlige mammon, for at de,  når den slipper op, kan tage imod jer i de evige boliger.«

Lukasevangeliet 16,1-9

Del

bottom of page