Gudstjeneste ved Susanne Freddin Skovhus

Gudstjeneste ved Susanne Freddin Skovhus

Tidspunkt

10. jul. 10.30

4. søndag efter trinitatis

...

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus  sagde: »I har hørt, at der er sagt: ›Du skal elske din næste og hade  din fjende.‹ Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender og bed for dem, der  forfølger jer, for at I må være jeres himmelske faders børn; for han  lader sin sol stå op over onde og gode og lader det regne over  retfærdige og uretfærdige. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad  løn kan I så vente? Det gør tolderne også. Og hvis I kun hilser på jeres  brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. Så vær da  fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen!«

Matthæusevangeliet 5,43-48

Del