top of page

Gudstjeneste ved Mikkel Wold

Man kan ikke længere tilmelde sig
Se andre begivenheder
Gudstjeneste ved Mikkel Wold
Gudstjeneste ved Mikkel Wold

Tidspunkt

15. jan. 2023, 10.30

2. søndag efter helligtrekonger

...

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Den  tredje dag var der bryllup i Kana i Galilæa, og dér var Jesu mor med;  også Jesus og hans disciple var indbudt til brylluppet. Men vinen slap  op, og Jesu mor sagde til ham: »De har ikke mere vin.« Jesus sagde til  hende: »“Hvad vil du mig, kvinde? Min time er endnu ikke kommet.« Hans  mor sagde til tjenerne: »Gør, hvad som helst han siger til jer.« Der var  dér seks vandkar af sten; de stod der efter jødernes regler for  renselse og rummede hver to til tre spande. Jesus sagde til dem: »Fyld  karrene med vand.« Og de fyldte dem helt op. Og han sagde til dem: »Øs  nu op og bær det hen til skafferen.« Det gjorde de så. Men da skafferen  havde smagt på vandet, der var blevet til vin – han vidste ikke, hvor  den kom fra, men det vidste de tjenere, som havde øst vandet op – kaldte  han på brudgommen og sagde til ham: »Man sætter ellers den gode vin  frem først, og når folk har drukket godt, så den ringere. Du har gemt  den gode vin til nu.« Dette gjorde Jesus i Kana i Galilæa som  begyndelsen på sine tegn og åbenbarede sin herlighed, og hans disciple  troede på ham.

Johannesevangeliet 2,1-11

Del

bottom of page