top of page

Gudstjeneste ved Susanne Freddin Skovhus

Man kan ikke længere tilmelde sig
Se andre begivenheder
Gudstjeneste ved Susanne Freddin Skovhus
Gudstjeneste ved Susanne Freddin Skovhus

Tidspunkt

01. maj 2022, 10.30

2. søndag efter påske

...

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Så  kom festen for genindvielsen af templet i Jerusalem; det var vinter, og  Jesus gik rundt på tempelpladsen, i Salomos Søjlegang. Da slog jøderne  ring omkring ham og spurgte: »Hvor længe vil du holde os hen? Hvis du er  Kristus, så sig os det ligeud.« Jesus svarede dem: »Jeg har sagt det  til jer, og I tror det ikke. De gerninger, jeg gør i min faders navn, de  vidner om mig. Men I tror ikke, fordi I ikke hører til mine får. Mine  får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver  dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal  rive dem ud af min hånd. Det, min fader har givet mig, er større end alt  andet, og ingen kan rive det ud af min faders hånd. Jeg og Faderen er  ét.«

Johannesevangeliet 10,22-30

Del

bottom of page