top of page

Gudstjeneste ved Mikkel Wold

Gudstjeneste ved Mikkel Wold
Gudstjeneste ved Mikkel Wold

Tidspunkt

31. dec. 2023, 10.30

Julesøndag

...

Dette hellige evangelium skrives af evangelisten Matthæus: Da  de vise mænd var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en drøm for  Josef og siger: »Stå op, tag barnet og dets mor med dig og flygt til  Egypten, og bliv dér, indtil jeg siger til. For Herodes vil søge efter  barnet for at slå det ihjel.« Og han stod op, og mens det endnu var nat,  tog han barnet og dets mor med sig og drog til Egypten. Og dér blev  han, indtil Herodes var død, for at det skulle opfyldes, som Herren har  talt ved profeten, der siger: »Fra Egypten kaldte jeg min søn.« Da  Herodes nu indså, at han var blevet narret af de vise mænd, blev han  rasende; og i Betlehem og i hele dens omegn lod han alle drenge på to år  og derunder myrde, ud fra den tid, han havde fået opgivet af de vise  mænd. Da opfyldtes det, som var talt ved profeten Jeremias, der siger:

I Rama høres råb, gråd og megen klage; Rakel græder over sine børn, hun vil ikke lade sig trøste, for de er ikke mere.

Da Herodes var død, se, da viser Herrens engel sig i en drøm for  Josef i Egypten og siger: »Stå op, tag barnet og dets mor med dig og  drag til Israels land. For de, der stræbte barnet efter livet, er døde.«  Og han stod op, tog barnet og dets mor med sig og kom til Israels land.  Da han hørte, at Arkelaos var blevet konge i Judæa efter sin far  Herodes, turde han ikke tage dertil. Men han fik i drømme en åbenbaring  om at rejse til Galilæa, og dér bosatte han sig i en by, der hedder  Nazaret, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeterne, at han  skulle kaldes nazaræer.

Matthæusevangeliet 2,13-23

Del

bottom of page