top of page

Gudstjeneste ved Mikkel Wold

Gudstjeneste ved Mikkel Wold
Gudstjeneste ved Mikkel Wold

Tidspunkt

26. nov. 2023, 10.30

Sidste søndag i kirkeåret

...

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus  sagde: »Når Menneskesønnen kommer i sin herlighed og alle englene med  ham, da skal han tage sæde på sin herligheds trone. Og alle folkeslagene  skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en hyrde skiller  fårene fra bukkene; fårene skal han stille ved sin højre side og bukkene  ved sin venstre. Da skal kongen sige til dem ved sin højre side: Kom, I  som er min faders velsignede, og tag det rige i arv, som er bestemt for  jer, siden verden blev grundlagt. For jeg var sulten, og I gav mig  noget at spise, jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke, jeg var  fremmed, og I tog imod mig, jeg var nøgen, og I gav mig tøj, jeg var  syg, og I tog jer af mig, jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Da skal  de retfærdige sige: Herre, hvornår så vi dig sulten og gav dig noget at  spise, eller tørstig og gav dig noget at drikke? Hvornår så vi dig som  en fremmed og tog imod dig eller så dig nøgen og gav dig tøj? Hvornår så  vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig? Og kongen vil svare dem:  Sandelig siger jeg jer: Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine  mindste brødre, det har I gjort mod mig. Da skal han også sige til dem  ved sin venstre side: Gå bort fra mig, I forbandede, til den evige ild,  som er bestemt for Djævelen og hans engle. For jeg var sulten, og I gav  mig ikke noget at spise, jeg var tørstig, og I gav mig ikke noget at  drikke, jeg var fremmed, og I tog ikke imod mig, jeg var nøgen, og I gav  mig ikke tøj, jeg var syg og i fængsel, og I så ikke til mig. Da skal  også de sige til ham: Herre, hvornår så vi dig sulten eller tørstig  eller fremmed eller nøgen eller syg eller i fængsel, uden at vi hjalp  dig? Da skal han svare dem: Sandelig siger jeg jer: Alt, hvad I ikke har  gjort mod en af disse mindste, det har I heller ikke gjort mod mig! Og  de skal gå bort til evig straf, men de retfærdige til evigt liv.«

Matthæusevangeliet 25,31-46

Del

bottom of page