top of page

Gudstjeneste ved Mikkel Wold

Gudstjeneste ved Mikkel Wold
Gudstjeneste ved Mikkel Wold

Tidspunkt

19. nov. 2023, 10.30

24. søndag efter trinitatis

...

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus:  Mens Jesus talte til dem om dette, kom der en synagogeforstander og  kastede sig ned for ham og sagde: »Min datter er lige død. Men kom og  læg din hånd på hende, så vil hun leve.« Jesus rejste sig og fulgte med  ham sammen med sine disciple. Men se, en kvinde, der i tolv år havde  lidt af blødninger, nærmede sig Jesus bagfra og rørte ved kvasten på  hans kappe. For hun sagde ved sig selv: »Bare jeg rører ved hans kappe,  bliver jeg frelst.« Jesus vendte sig om, så hende og sagde: »Vær  frimodig, datter, din tro har frelst dig.« Og fra det øjeblik var  kvinden frelst. Da Jesus kom til synagogeforstanderens hus og så  fløjtespillerne og skaren, der larmede, sagde han: »Gå væk! Pigen er  ikke død, hun sover.« De lo ad ham; men da skaren var jaget bort, gik  han ind og tog hendes hånd, og pigen rejste sig op. Og rygtet derom kom  ud over hele den del af landet.

Matthæusevangeliet 9,18-26

Del

bottom of page