top of page

Gudstjeneste ved Mikkel Wold

Gudstjeneste ved Mikkel Wold
Gudstjeneste ved Mikkel Wold

Tidspunkt

01. okt. 2023, 10.30

17. søndag efter trinitatis

...

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Engang  på en sabbat var Jesus kommet ind for at spise hos en af de ledende  farisæere, og de sad og holdt øje med ham. Da stod der foran ham en  mand, som led af vand i kroppen, og Jesus spurgte de lovkyndige og  farisæerne: »Er det tilladt at helbrede på sabbatten eller ej?« Men de  sagde ingenting. Så rørte han ved manden og helbredte ham og lod ham gå.  Derpå sagde han til dem: »Hvis en af jer har en søn eller en okse, som  falder i en brønd, vil han så ikke straks trække dem op, selv om det er  på en sabbat?« Det kunne de ikke svare på. Da Jesus lagde mærke til,  hvordan de indbudte udvalgte sig de øverste pladser ved bordet, fortalte  han dem en lignelse: »Når du bliver indbudt til et bryllup, så sæt dig  ikke øverst ved bordet. Måske er der indbudt en, der er fornemmere end  du, og så kommer han, der har indbudt jer begge, og siger til dig: Giv  ham din plads! Så må du med skam indtage den nederste plads. Nej, når du  bliver indbudt, gå da hen og sæt dig på den nederste plads, så at han,  der indbød dig, kan komme og sige: Min ven, sæt dig højere op! Så bliver  du hædret i alle gæsternes påsyn. For enhver, som ophøjer sig selv,  skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes.«

Lukasevangeliet 14,1-11

Del

bottom of page