top of page

Gudstjeneste ved Mikkel Wold

Man kan ikke længere tilmelde sig
Se andre events
Gudstjeneste ved Mikkel Wold
Gudstjeneste ved Mikkel Wold

Tidspunkt

16. apr. 2023, 10.30

1. søndag efter påske

...

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Om  aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig  inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt  iblandt dem og sagde til dem: »Fred være med jer!« Da han havde sagt  det, viste han dem sine hænder og sin side. Disciplene blev glade, da de  så Herren. Jesus sagde igen til dem: »Fred være med jer! Som Faderen  har udsendt mig, sender jeg også jer.« Da han havde sagt det, blæste han  ånde i dem og sagde: »Modtag Helligånden! Forlader I nogen deres  synder, er de dem forladt, nægter I at forlade nogen deres synder, er de  ikke forladt.« Thomas, også kaldet Didymos, en af de tolv, havde ikke  været sammen med dem, da Jesus kom. De andre disciple sagde til ham: »Vi  har set Herren.« Men Thomas sagde til dem: »Hvis jeg ikke ser  naglemærkerne i hans hænder og stikker min finger i naglemærkerne og  stikker min hånd i hans side, tror jeg det ikke.« Otte dage efter var  hans disciple atter samlet, og Thomas var sammen med dem. Da kom Jesus,  mens dørene var lukkede, og stod midt iblandt dem og sagde: »Fred være  med jer!« Derpå sagde han til Thomas: »Ræk din finger frem, her er mine  hænder, og ræk din hånd frem og stik den i min side, og vær ikke vantro,  men troende.« Thomas svarede: »Min Herre og min Gud!« Jesus sagde til  ham: »Du tror, fordi du har set mig. Salige er de, som ikke har set og  dog tror.« Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så; dem  er der ikke skrevet om i denne bog. Men dette er skrevet, for at I skal  tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have  liv i hans navn.

Johannesevangeliet 20,19-31

Del

bottom of page