top of page

Gudstjeneste ved Mikkel Wold

Gudstjeneste ved Mikkel Wold
Gudstjeneste ved Mikkel Wold

Tidspunkt

04. aug. 2024, 10.30

10. søndag efter trinitatis

...

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus  sagde: »Men hvad skal jeg sammenligne denne slægt med? Den ligner børn,  der sidder på torvet og råber til de andre: Vi spillede på fløjte for  jer, og I dansede ikke; vi sang klagesange, og I sørgede ikke. For  Johannes kom, han hverken spiste eller drak, og folk siger: Han er  besat. Og Menneskesønnen kom, han både spiser og drikker, og folk siger:  Se den frådser og dranker, ven med toldere og syndere!« Dog, visdommen  har fået ret ved sine gerninger. Da begyndte Jesus at revse de byer,  hvor de fleste af hans mægtige gerninger var sket, fordi de ikke havde  omvendt sig: »Ve dig, Korazin! Ve dig, Betsajda! For hvis de mægtige  gerninger, der er sket i jer, var sket i Tyrus og Sidon, havde de for  længst omvendt sig i sæk og aske. Derfor siger jeg jer: Det skal gå  Tyrus og Sidon tåleligere på dommens dag end jer. Og du, Kapernaum, skal  du ophøjes til himlen? I dødsriget skal du styrtes ned! For hvis de  mægtige gerninger, der er sket i dig, var sket i Sodoma, havde den stået  den dag i dag. Derfor siger jeg jer: Det skal gå Sodomas land  tåleligere på dommens dag end dig.«

Matthæusevangeliet 11,16-24

Del

bottom of page