top of page

Gudstjeneste ved Mikkel Wold

Gudstjeneste ved Mikkel Wold
Gudstjeneste ved Mikkel Wold

Tidspunkt

28. apr. 2024, 10.30

4. søndag efter påske

...

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Jesus  sagde da til dem: »Når I får ophøjet Menneskesønnen, da skal I forstå,  at jeg er den, jeg er, og at jeg intet gør af mig selv; men som Faderen  har lært mig, sådan taler jeg. Og han, som har sendt mig, er med mig;  han har ikke ladt mig alene, for jeg gør altid det, der er godt i hans  øjne.« Da han talte sådan, kom mange til tro på ham. Jesus sagde nu til  de jøder, som var kommet til tro på ham: »Hvis I bliver i mit ord, er I  sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden  skal gøre jer frie.« De svarede ham: »Vi er Abrahams efterkommere og har  aldrig trællet for nogen. Hvordan kan du så sige: I skal blive frie?«  Jesus svarede dem: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: Enhver, som gør  synden, er syndens træl. Men trællen bliver ikke i huset for evigt,  Sønnen bliver der for evigt. Hvis altså Sønnen får gjort jer frie, skal I  være virkelig frie.«

Johannesevangeliet 8,28-36

Del

bottom of page