top of page

Gudstjeneste ved Mikkel Wold

Gudstjeneste ved Mikkel Wold
Gudstjeneste ved Mikkel Wold

Tidspunkt

07. apr. 2024, 10.30

1. søndag efter påske

...

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Da  de havde spist, siger Jesus til Simon Peter: »Simon, Johannes' søn,  elsker du mig mere end de andre?« Han svarede: »Ja, Herre, du ved, at  jeg har dig kær.« Jesus sagde til ham: »Vogt mine lam!« Igen, for anden  gang, sagde han til ham: »Simon, Johannes' søn, elsker du mig?« Han  svarede: »Ja, Herre, du ved, at jeg har dig kær.« Jesus sagde til ham:  »Vær hyrde for mine får!« Jesus sagde til ham for tredje gang: »Simon,  Johannes' søn, har du mig kær?« Peter blev bedrøvet, fordi han tredje  gang spurgte ham: »Har du mig kær?« og han svarede ham: »Herre, du ved  alt; du ved, at jeg har dig kær.« Jesus sagde til ham: »Vogt mine får!  Sandelig, sandelig siger jeg dig: Da du var ung, bandt du selv op om dig  og gik, hvorhen du ville; men når du bliver gammel, skal du strække  dine arme ud, og en anden skal binde op om dig og føre dig hen, hvor du  ikke vil.« Med de ord betegnede han den død, Peter skulle herliggøre Gud  med. Og da han havde sagt det, sagde han til ham: »Følg mig!«

Johannesevangeliet 21,15-19

Del

bottom of page