top of page

Gudstjeneste ved Mikkel Wold

Man kan ikke længere tilmelde sig
Se andre begivenheder
Gudstjeneste ved Mikkel Wold
Gudstjeneste ved Mikkel Wold

Tidspunkt

25. dec. 2022, 10.30

Juledag

...

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Og det  skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at  holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens  Kvirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig  indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i  Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af  Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin  forlovede, som ventede et barn. Og mens de var dér, kom tiden, da hun  skulle føde; og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og  lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget. I den  samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over  deres hjord. Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed  strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til  dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for  hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er  Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er  svøbt og ligger i en krybbe.« Og med ét var der sammen med englen en  himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: »Ære være Gud i det  højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!«

Lukasevangeliet 2,1-14

Del

bottom of page