top of page

Gudstjeneste ved Mikkel Wold

Man kan ikke længere tilmelde sig
Se andre begivenheder
Gudstjeneste ved Mikkel Wold
Gudstjeneste ved Mikkel Wold

Tidspunkt

30. okt. 2022, 10.30

20. søndag efter trinitatis

...

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus  sagde: »Men hvad mener I? En mand havde to sønner. Han gik hen til den  første og sagde: Min søn, gå ud og arbejd i vingården i dag. Men han  svarede: Nej, jeg vil ikke! Bagefter fortrød han og gik derud. Så gik  han til den anden søn og sagde det samme til ham. Han svarede: Ja,  herre! men gik ikke derud. Hvem af de to gjorde deres fars vilje?« De  svarede: »Den første.« Jesus sagde til dem: »Sandelig siger jeg jer:  Toldere og skøger skal gå ind i Guds rige før jer. For Johannes kom til  jer og lærte jer vejen til retfærdighed, og I troede ham ikke, men  toldere og skøger troede ham. Og skønt I så det, angrede I heller ikke  bagefter og troede ham. Hør endnu en lignelse! Der var en vingårdsejer,  som plantede en vingård og satte et gærde om den, og han gravede en  perse i den og byggede et vagttårn. Han forpagtede den bort til nogle  vinbønder og rejste udenlands. Da høsttiden nærmede sig, sendte han sine  folk til vinbønderne for at få sin høst. Men vinbønderne greb hans  folk, og én pryglede de, en anden dræbte de, og en tredje stenede de.  Han sendte nogle andre folk, flere end første gang, men de gjorde det  samme ved dem. Til sidst sendte han sin søn til dem, for han tænkte: De  vil undse sig for min søn. Men da vinbønderne så sønnen, sagde de til  hinanden: Det er arvingen. Kom, lad os slå ham ihjel og få hans arv. Og  de greb ham og smed ham ud af vingården og slog ham ihjel. Når nu  vingårdens ejer kommer, hvad vil han så gøre med de vinbønder?« De  svarede ham: »Et ondt endeligt vil han give de onde og overlade  vingården til andre vinbønder, som vil give ham høsten, når tiden er  inde.« Jesus sagde til dem: »Har I aldrig læst i Skrifterne: ›Den sten,  bygmestrene vragede, er blevet hovedhjørnesten. Det er Herrens eget  værk, det er underfuldt for vore øjne?‹ Derfor siger jeg jer: Guds rige  skal tages fra jer og gives til et folk, som bærer dets frugter. Og den,  der falder over denne sten, bliver kvæstet, men den, som stenen falder  på, vil den knuse.«

Matthæusevangeliet 21,28-44

Del

bottom of page