top of page

Gudstjeneste ved Mikkel Wold

Man kan ikke længere tilmelde sig
Se andre begivenheder
Gudstjeneste ved Mikkel Wold
Gudstjeneste ved Mikkel Wold

Tidspunkt

23. okt. 2022, 10.30

19. søndag efter trinitatis

...

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Næste  dag stod Johannes der igen med to af sine disciple. Han ser Jesus komme  gående og siger: »Se, dér er Guds lam.« De to disciple hørte, hvad han  sagde, og fulgte efter Jesus. Da Jesus vendte sig om og så dem følge  efter, sagde han: »Hvad vil I?« De svarede: »Rabbi, hvor bor du?« –  Rabbi betyder Mester. Han sagde til dem: »Kom og se!« De gik med og så,  hvor han boede, og blev hos ham den dag; det var ved den tiende time.  Andreas, Simon Peters bror, var den ene af de to, som havde hørt, hvad  Johannes sagde, og var fulgt efter Jesus. Først møder han sin bror Simon  og siger til ham: »Vi har mødt Messias« – det betyder Kristus. Han tog  ham med hen til Jesus. Da Jesus så ham, sagde han: »Du er Simon,  Johannes' søn; du skal kaldes Kefas« – det er det samme som Peter. Næste  dag ville han tage til Galilæa og møder Filip. Jesus siger til ham:  »Følg mig!« Filip var fra Betsajda, fra samme by som Andreas og Peter.  Filip møder Nathanael og siger til ham: »Ham, som Moses har skrevet om i  loven, og ligeså profeterne, ham har vi mødt, Jesus, Josefs søn, fra  Nazaret.” Nathanael spurgte: »Kan noget godt komme fra Nazaret?« Filip  sagde til ham: »Kom og se!« Jesus så Nathanael komme hen imod sig og  sagde om ham: »Se, dér er sandelig en israelit, som er uden svig.«  Nathanael spurgte ham: »Hvor kender du mig fra?« Jesus svarede ham: »Jeg  så dig, før Filip kaldte på dig, mens du var under figentræet.«  Nathanael udbrød: »Rabbi, du er Guds søn, du er Israels konge!« Jesus  sagde til ham: »Tror du, fordi jeg sagde til dig, at jeg så dig under  figentræet? Du skal få større ting at se end det.« Og han sagde til ham:  »Sandelig, sandelig siger jeg jer: I skal se himlen åben og Guds engle  stige op og stige ned over Menneskesønnen.«

Johannesevangeliet 1,35-51

Del

bottom of page