top of page

Gudstjeneste ved Mikkel Wold

Man kan ikke længere tilmelde sig
Se andre begivenheder
Gudstjeneste ved Mikkel Wold
Gudstjeneste ved Mikkel Wold

Tidspunkt

09. okt. 2022, 10.30

17. søndag efter trinitatis

...

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus: Da  Jesus gik videre, så han Levi, Alfæus' søn, sidde ved toldboden, og han  sagde til ham: »Følg mig!« Og han rejste sig og fulgte ham. Senere sad  Jesus til bords i hans hus, og mange toldere og syndere sad til bords  sammen med ham og hans disciple, for der var mange, som fulgte ham. Da  de skriftkloge blandt farisæerne så, at han spiste sammen med syndere og  toldere, spurgte de hans disciple: »Hvorfor spiser han sammen med  toldere og syndere?« Men da Jesus hørte det, sagde han til dem: »De  raske har ikke brug for læge, det har de syge. Jeg er ikke kommet for at  kalde retfærdige, men syndere.« Johannes' disciple og farisæerne holdt  faste. Da kom der nogle til ham og spurgte: »Hvorfor faster Johannes'  disciple og farisæernes disciple, men dine disciple faster ikke?« Jesus  svarede dem: »Kan brudesvendene faste, mens brudgommen er sammen med  dem? Så længe de har brudgommen hos sig, kan de ikke faste. Men der  kommer dage, da brudgommen er taget fra dem, og den dag skal de faste.  Ingen sætter en lap af ukrympet stof på en gammel kappe; for så river  den nye lap det gamle i stykker, og hullet bliver værre. Og ingen fylder  ung vin på gamle lædersække; for så sprænger vinen sækkene, og både vin  og sække ødelægges. Nej, ung vin på nye sække!«

Markusevangeliet 2,14-22

Del

bottom of page