Gudstjeneste ved Mikkel Wold

Gudstjeneste ved Mikkel Wold

Tidspunkt

25. sep. 10.30

15. søndag efter trinitatis

...

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Mens  de var på vandring, kom Jesus engang ind i en landsby, og en kvinde ved  navn Martha tog imod ham. Hun havde en søster, som hed Maria; hun satte  sig ved Herrens fødder og lyttede til hans ord. Men Martha var travlt  optaget af at sørge for ham. Hun kom hen og sagde: »Herre, er du  ligeglad med, at min søster lader mig være alene om at sørge for dig?  Sig dog til hende, at hun skal hjælpe mig.« Men Herren svarede hende:  »Martha, Martha! Du gør dig bekymringer og er urolig for mange ting. Men  ét er fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages  fra hende.«

Lukasevangeliet 10,38-42

Del