Gudstjeneste ved Anna Vind

Gudstjeneste ved Anna Vind

Tidspunkt

18. sep. 10.30

14. søndag efter trinitatis

...

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Derefter  var det en af jødernes fester, og Jesus drog op til Jerusalem. Ved  Fåreporten i Jerusalem er der en dam, som på hebraisk kaldes Betesda;  den har fem søjlegange. I dem lå der en mængde syge, blinde, lamme og  krøblinge, som ventede på, at der skulle komme bevægelse i vandet. Til  tider fór Herrens engel nemlig ned i dammen og bragte vandet i oprør.  Den første, der kom ned i vandet, efter at det var bragt i oprør, blev  rask, hvilken sygdom han end led af. Dér lå der en mand, som havde været  syg i 38 år. Da Jesus så ham ligge der og vidste, at han allerede havde  været der i lang tid, sagde han til ham: »Vil du være rask?« Den syge  svarede: »Herre, jeg har ikke et menneske til at hjælpe mig ned i  dammen, når vandet er bragt i oprør, og mens jeg er på vej, når en anden  i før mig.« Jesus sagde til ham: »Rejs dig, tag din båre og gå!« Straks  blev manden rask, og han tog sin båre og gik omkring. Men det var  sabbat den dag; derfor sagde jøderne til ham, som var blevet helbredt:  »Det er sabbat, og det er ikke tilladt dig at bære din båre.” Han  svarede dem: “Det var ham, som gjorde mig rask, der sagde til mig: Tag  din båre og gå.« De spurgte ham: »Hvem var den mand, der sagde til dig:  Tag den og gå?« Men han, som var blevet helbredt, vidste ikke, hvem det  var; for Jesus var gået sin vej på grund af menneskemængden på stedet.  Senere mødte Jesus ham på tempelpladsen og sagde til ham: »Nu er du  blevet rask; synd ikke mere, for at der ikke skal ske dig noget værre.«  Manden gik tilbage og fortalte jøderne, at det var Jesus, der havde  gjort ham rask.

Johannesevangeliet 5,1-15

Del