top of page

Gudstjeneste ved Mikkel Wold

Man kan ikke længere tilmelde sig
Se andre begivenheder
Gudstjeneste ved Mikkel Wold
Gudstjeneste ved Mikkel Wold

Tidspunkt

14. aug. 2022, 10.30

9. søndag efter trinitatis

...

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Jesus  sagde: »Frygt ikke, du lille hjord, for jeres fader har besluttet at  give jer Riget. Sælg jeres ejendele og giv almisse. Skaf jer punge, som  ikke slides op, en uudtømmelig skat i himlene, hvor ingen tyv kommer, og  intet møl ødelægger. For hvor jeres skat er, dér vil også jeres hjerte  være. I skal have kjortlen bundet op om lænderne og have lamperne tændt  og være som mennesker, der venter på, hvornår deres herre vil bryde op  fra brylluppet, så de straks kan lukke op for ham, når han kommer og  banker på. Salige de tjenere, som herren finder vågne, når han kommer!  Sandelig siger jeg jer: Han skal binde kjortlen op om sig og lade dem  sætte sig til bords og selv komme og sørge for dem. Om han så kommer i  den anden eller tredje nattevagt – salige er de, hvis han finder dem  vågne. Men det ved I, at vidste husets herre, i hvilken time tyven  kommer, så ville han forhindre, at nogen brød ind i hans hus. Også I  skal være rede, for Menneskesønnen kommer i den time, I ikke venter  det.« Peter spurgte: »Herre, er det os, du taler om i denne lignelse,  eller er det om alle?« Herren svarede: »Hvem er da den tro og kloge  forvalter, som af sin herre bliver sat til at give hans tjenestefolk mad  i rette tid? Salig den tjener, som hans herre finder i færd med at gøre  det, når han kommer! Ja, sandelig siger jeg jer: Han vil sætte ham til  at forvalte alt, hvad han ejer. Men hvis den tjener siger som så: Min  herre lader vente på sig! og derpå giver sig til at slå karlene og  pigerne og at spise og drikke og fylde sig, så skal den tjeners herre  komme en dag, han ikke venter, og i en time, han ikke kender, og hugge  ham ned og lade ham dele skæbne med de utro. Den tjener, som kender sin  herres vilje, men ikke har forberedt eller gjort noget efter hans vilje,  han skal have mange prygl. Men den, som ikke kender den, og som har  gjort noget, han fortjener straf for, han skal have få prygl. Enhver,  som har fået meget, skal der kræves meget af. Og den, der har fået meget  betroet, skal der forlanges så meget mere af.«

Lukasevangeliet 12,32-48

Eller

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Jesus  fortalte dem en lignelse om, at de altid skulle bede og ikke blive  trætte. Han sagde: »I en by var der en dommer, som ikke frygtede Gud og  var ligeglad med mennesker. I samme by var der en enke, og hun kom gang  på gang til ham og sagde: Hjælp mig til min ret over for min  modpart! Længe ville han ikke, men til sidst sagde han til sig selv:  Selv om jeg ikke frygter Gud og er ligeglad med mennesker, vil jeg dog  hjælpe denne enke til hendes ret, fordi hun volder mig besvær; ellers  ender det vel med, at hun kommer og slår mig i ansigtet.« Og Herren  sagde: »Hør, hvad den uretfærdige dommer siger! Skulle Gud så ikke  skaffe sine udvalgte deres ret, når de råber til ham dag og nat? Lader  han dem vente? Jeg siger jer: Han vil skaffe dem ret, og det snart. Men  når Menneskesønnen kommer, mon han så vil finde troen på jorden?«

Lukasevangeliet 18,1-8

Del

bottom of page