top of page

Gudstjeneste ved Mikkel Wold

Man kan ikke længere tilmelde sig
Se andre begivenheder
Gudstjeneste ved Mikkel Wold
Gudstjeneste ved Mikkel Wold

Tidspunkt

26. jun. 2022, 10.30

2. søndag efter trinitatis

...

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Store  skarer fulgtes med Jesus, og han vendte sig om og sagde til dem: »Hvis  nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn,  brødre og søstre, ja, sit eget liv, kan han ikke være min discipel. Den,  der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min discipel.  Hvis en af jer vil bygge et tårn, sætter han sig så ikke først ned og  beregner udgifterne for at se, om han har råd til at gøre det færdigt? –  for at man ikke skal se ham lægge en sokkel uden at kunne fuldføre det,  så alle giver sig til at håne ham og siger: Den mand begyndte at bygge,  men kunne ikke fuldføre det! Eller hvilken konge vil drage i krig mod  en anden konge uden først at have sat sig ned for at overveje, om han  med ti tusind mand er stærk nok til at møde ham, der kommer imod ham med  tyve tusind? Hvis ikke, sender han udsendinge for at forhøre sig om  fredsbetingelserne, mens den anden endnu er langt borte. Sådan kan ingen  af jer være min discipel uden at give afkald på alt sit eget. Salt er  en god ting; men hvis selv saltet mister sin kraft, hvordan skal det da  blive salt igen? Det duer hverken til jord eller gødning; man smider det  væk. Den, der har ører at høre med, skal høre!«

Lukasevangeliet 14,25-35

Del

bottom of page