top of page

Gudstjeneste ved Mikkel Wold

Man kan ikke længere tilmelde sig
Se andre begivenheder
Gudstjeneste ved Mikkel Wold
Gudstjeneste ved Mikkel Wold

Tidspunkt

08. maj 2022, 10.30

3- søndag efter påske

...

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Jesus  sagde: »Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! I  min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt,  at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer? Og når jeg er gået  bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer  til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Og hvor jeg går hen,  derhen kender I vejen.« Thomas sagde til ham: »Herre, vi ved ikke, hvor  du går hen, hvordan kan vi så kende vejen?« Jesus sagde til ham: »Jeg er  vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig.  Kender I mig, vil I også kende min fader. Og fra nu af kender I ham og  har set ham.« Filip sagde til ham: »Herre, vis os Faderen, og det er nok  for os.« Jesus sagde til ham: »Så lang tid har jeg været hos jer, og du  kender mig ikke, Filip? Den, der har set mig, har set Faderen; hvordan  kan du så sige: Vis os Faderen? Tror du ikke, at jeg er i Faderen, og  Faderen er i mig? De ord, jeg siger til jer, taler jeg ikke af mig selv;  men Faderen, som bliver i mig, gør sine gerninger. Tro mig, at jeg er i  Faderen, og Faderen er i mig; hvis ikke, så tro på grund af selve  gerningerne.«

Johannesevangeliet 14,1-11

Del

bottom of page