top of page

KONFIRMATIONSgudstjenste ved Mikkel Wold

Man kan ikke længere tilmelde sig
Se andre begivenheder
KONFIRMATIONSgudstjenste ved Mikkel Wold
KONFIRMATIONSgudstjenste ved Mikkel Wold

Tidspunkt

24. apr. 2022, 10.30

1. søndag efter påske

...

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Da de  havde spist, siger Jesus til Simon Peter: »Simon, Johannes' søn, elsker  du mig mere end de andre?« Han svarede: »Ja, Herre, du ved, at jeg har  dig kær.« Jesus sagde til ham: »Vogt mine lam!« Igen, for anden gang,  sagde han til ham: »Simon, Johannes' søn, elsker du mig?« Han svarede:  »Ja, Herre, du ved, at jeg har dig kær.« Jesus sagde til ham: »Vær hyrde  for mine får!« Jesus sagde til ham for tredje gang: »Simon, Johannes'  søn, har du mig kær?« Peter blev bedrøvet, fordi han tredje gang spurgte  ham: »Har du mig kær?« og han svarede ham: »Herre, du ved alt; du ved,  at jeg har dig kær.« Jesus sagde til ham: »Vogt mine får! Sandelig,  sandelig siger jeg dig: Da du var ung, bandt du selv op om dig og gik,  hvorhen du ville; men når du bliver gammel, skal du strække dine arme  ud, og en anden skal binde op om dig og føre dig hen, hvor du ikke vil.«  Med de ord betegnede han den død, Peter skulle herliggøre Gud med. Og  da han havde sagt det, sagde han til ham: »Følg mig!«

Johannesevangeliet 21,15-19

Del

bottom of page