top of page

Gudstjeneste ved Mikkel Wold

Man kan ikke længere tilmelde sig
Se andre begivenheder
Gudstjeneste ved Mikkel Wold
Gudstjeneste ved Mikkel Wold

Tidspunkt

19. mar. 2023, 10.30

Midfaste søndag

...

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Derefter  tog Jesus over til den anden side af Galilæas Sø, Tiberias Sø. En stor  folkeskare fulgte ham, fordi de så de tegn, han gjorde ved at helbrede  de syge. Men Jesus gik op på bjerget, og dér satte han sig sammen med  sine disciple. Påsken, jødernes fest, var nær. Da Jesus løftede blikket  og så, at en stor skare kom hen imod ham, sagde han til Filip: »Hvor  skal vi købe brød, så disse folk kan få noget at spise?« Men det sagde  han for at sætte ham på prøve, for selv vidste han, hvad han ville gøre.  Filip svarede ham: »Brød for to hundrede denarer slår ikke til, så de  kan få bare en lille smule hver.« En af hans disciple, Andreas, Simon  Peters bror, sagde til ham: »Der er en lille dreng her, han har fem  bygbrød og to fisk; men hvad er det til så mange?« Jesus sagde: »Få folk  til at sætte sig.« Der var meget græs på stedet. Mændene satte sig; de  var omkring fem tusind. Så tog Jesus brødene, takkede og delte ud til  dem, der sad der; på samme måde også af fiskene, så meget de ville have.  Da de var blevet mætte, sagde han til sine disciple: »Saml de stykker  sammen, som er tilovers, så intet går til spilde.« Så samlede de dem  sammen og fyldte tolv kurve med de stykker af de fem bygbrød, som var  tilovers efter dem, der havde spist. Da folk havde set det tegn, han  havde gjort, sagde de: »Han er sandelig Profeten, som skal komme til  verden.« Jesus forstod nu, at de ville komme og tvinge ham med sig for  at gøre ham til konge, og han trak sig atter tilbage til bjerget, helt  alene.

Johannesevangeliet 6,1-15

Del

bottom of page