top of page

Gudstjeneste ved Helene Reingaard Neumann

Gudstjeneste ved Helene Reingaard Neumann
Gudstjeneste ved Helene Reingaard Neumann

Tidspunkt

21. jan. 2024, 10.30

Sidste søndag efter helligtrekonger

...

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Jesus  svarede disciplene: »Timen er kommet, da Menneskesønnen skal  herliggøres. Sandelig, sandelig siger jeg jer: Hvis hvedekornet ikke  falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn; men hvis det dør,  bærer det mange fold. Den, der elsker sit liv, mister det, og den, der  hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Den, der  tjener mig, skal følge mig, og hvor jeg er, dér skal også min tjener  være. Den, der tjener mig, ham skal Faderen ære. Nu er min sjæl i oprør,  og hvad skal jeg sige? Fader, frels mig fra denne time? Nej, det er  derfor, jeg er nået til denne time. Fader, herliggør dit navn!« Da lød  der en røst fra himlen: »Jeg har herliggjort det, og jeg vil atter  herliggøre det.« Folkeskaren, som stod der og hørte det, sagde, at det  var torden. Andre sagde: »En engel talte til ham.« Jesus sagde til dem:  »Den røst lød ikke for min skyld, men for jeres skyld. Nu fældes der dom  over denne verden, nu skal denne verdens fyrste jages ud. Og når jeg er  blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig.« Det sagde han  og betegnede dermed, hvordan han skulle dø.

Johannesevangeliet 12,23-33

Del

bottom of page