top of page

Gudstjeneste ved Helene Reingaard Neumann

Gudstjeneste ved Helene Reingaard Neumann
Gudstjeneste ved Helene Reingaard Neumann

Tidspunkt

15. okt. 2023, 10.30

19. søndag efter trinitatis

...

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus: Da  Jesus efter nogle dages forløb igen kom til Kapernaum, rygtedes det, at  han var hjemme. Og der samlede sig så mange mennesker, at der ikke  engang var plads uden for døren; og han talte ordet til dem. Så kom der  nogle hen til ham med en lam, der blev båret af fire mand. Men da de  ikke kunne komme hen til Jesus for de mange mennesker, fjernede de taget  over det sted, hvor han var; og da de havde lavet hul, sænkede de båren  med den lamme ned. Da Jesus så deres tro, siger han til den lamme:  »Søn, dine synder tilgives dig.« Men der sad også nogle af de  skriftkloge, og de tænkte i deres hjerte: »Hvad er det dog, han siger?  Han spotter Gud. Hvem kan tilgive synder andre end én, nemlig Gud?« Da  Jesus i sin ånd straks vidste, at de tænkte sådan ved sig selv, sagde  han til dem: »Hvorfor tænker I sådan i jeres hjerte? Hvad er det  letteste, at sige til den lamme: Dine synder tilgives dig, eller at  sige: Rejs dig, tag din båre og gå? Men for at I kan vide, at  Menneskesønnen har myndighed til at tilgive synder på jorden« – siger  han til den lamme: »Jeg siger dig, rejs dig, tag din båre og gå hjem!«  Og han rejste sig, tog straks båren og forlod stedet for øjnene af dem  alle sammen, så de blev helt ude af sig selv og priste Gud og sagde:  »Aldrig har vi set noget lignende!«

Markusevangeliet 2,1-12

Del

bottom of page