top of page

Gudstjeneste ved Helene Reingaard Neumann

Gudstjeneste ved Helene Reingaard Neumann
Gudstjeneste ved Helene Reingaard Neumann

Tidspunkt

03. sep. 2023, 10.30

13. søndag efter trinitatis

...

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Så  vendte Jesus sig til disciplene og sagde til dem alene: »Salige er de  øjne, som ser det, I ser. For jeg siger jer: Mange profeter og konger  har ønsket at se det, I ser, og fik det ikke at se, og at høre det, I  hører, og fik det ikke at høre.« Da rejste en lovkyndig sig og ville  sætte Jesus på prøve og spurgte ham: »Mester, hvad skal jeg gøre for at  arve evigt liv?« Han sagde til ham: »Hvad står der i loven? Hvad læser  du dér?« Manden svarede: »Du skal elske Herren din Gud af hele dit  hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke og af hele dit sind, og  din næste som dig selv.« Jesus sagde: »Du har svaret rigtigt. Gør det,  så skal du leve.« Men han ville retfærdiggøre sig selv og spurgte Jesus:  »Hvem er så min næste?« Jesus svarede og sagde: »En mand var på vej fra  Jerusalem ned til Jeriko og faldt i hænderne på røvere. De trak tøjet  af ham og slog ham, så gik de og lod ham ligge halvdød. Tilfældigvis kom  en præst den samme vej; han så manden, men gik forbi. Det samme gjorde  en levit, der kom til stedet; også han så ham og gik forbi. Men en  samaritaner, som var på rejse, kom hen til ham, og han fik medynk med  ham, da han så ham. Han gik hen og hældte olie og vin i hans sår og  forbandt dem, løftede ham op på sit ridedyr og bragte ham til et herberg  og sørgede for ham. Næste dag tog han to denarer frem, gav værten dem  og sagde: Sørg for ham, og hvad mere du lægger ud, vil jeg betale dig,  når jeg kommer tilbage. Hvem af disse tre synes du var en næste for ham,  der faldt i røvernes hænder?« Den lovkyndige svarede: »Han, som viste  ham barmhjertighed.« Og Jesus sagde: »Gå du hen og gør ligeså!«

Lukasevangeliet 10,23-37

Del

bottom of page