top of page

Gudstjeneste ved Helene Reingaard Neumann

Gudstjeneste ved Helene Reingaard Neumann
Gudstjeneste ved Helene Reingaard Neumann

Tidspunkt

11. feb. 2024, 10.30

Fastelavns søndag

...

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Jesus  tog de tolv til side og sagde til dem: »Se, vi går op til Jerusalem, og  alt det, som er skrevet ved profeterne om Menneskesønnen, skal  opfyldes: Han skal overgives til hedningerne, og de skal håne ham,  mishandle ham og spytte på ham; de skal piske ham og slå ham ihjel, og  på den tredje dag skal han opstå.« Men de fattede ikke noget af dette;  det var skjulte ord for dem, og de forstod ikke det, som blev sagt. Da  Jesus nærmede sig Jeriko, sad der en blind mand ved vejen og tiggede.  Han hørte, at en skare kom forbi, og spurgte, hvad der var på færde. De  fortalte ham: »Det er Jesus fra Nazaret, som kommer forbi.« Da råbte  han: »Jesus, Davids søn, forbarm dig over mig!« De, som gik foran,  truede ad ham for at få ham til at tie stille; men han råbte bare endnu  højere: “Davids søn, forbarm dig over mig!” Og Jesus stod stille og  befalede, at manden skulle føres hen til ham. Da han var kommet derhen,  spurgte Jesus ham: »Hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig?« Han  svarede: »Herre, at jeg må kunne se.” Og Jesus sagde til ham: »Bliv  seende, din tro har frelst dig.« Straks kunne han se, og han fulgte ham  og priste Gud. Og hele folket så det og lovpriste Gud.

Lukasevangeliet 18,31-43

Del

bottom of page