top of page

Gudstjeneste ved Helene Reingaard Neumann

Man kan ikke længere tilmelde sig
Se andre begivenheder
Gudstjeneste ved Helene Reingaard Neumann
Gudstjeneste ved Helene Reingaard Neumann

Tidspunkt

04. sep. 2022, 10.30

12. søndag efter trinitatis

...

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus  sagde: »Al synd og bespottelse skal tilgives mennesker, men  bespottelsen mod Ånden skal ikke tilgives. Og den, der taler et ord imod  Menneskesønnen, får tilgivelse, men den, der taler imod Helligånden,  får ikke tilgivelse, hverken i denne verden eller i den kommende. Tag et  træ: Enten er det godt, og så er dets frugt også god, eller det er  dårligt, og så er dets frugt også dårlig. For et træ kendes på frugten.  Øgleyngel, hvordan skulle I, som er onde, kunne sige noget godt? For  hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. Et godt menneske tager  gode ting frem af sit gode forråd, og et ondt menneske tager onde ting  frem af sit onde forråd. Men jeg siger jer: På dommens dag skal  mennesker aflægge regnskab for ethvert tomt ord, de har talt. På dine  ord skal du frikendes, og på dine ord skal du fordømmes.« Da sagde nogle  af de skriftkloge og farisæerne til ham: »Mester, vi vil se dig gøre et  tegn.« Men han svarede dem: »En ond og utro slægt kræver tegn, men den  skal ikke få andet tegn end profeten Jonas' tegn. For som Jonas var i  bugen på havdyret i tre dage og tre nætter, sådan skal Menneskesønnen  være i jordens skød i tre dage og tre nætter. Mænd fra Nineve skal opstå  ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den, for de omvendte sig  ved Jonas' prædiken, og se, her er mere end Jonas. Og Sydens dronning  skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den, for hun  kom fra jordens fjerneste egne for at lytte til Salomos visdom, og se,  her er mere end Salomo.«

Matthæusevangeliet 12,31-42

Del

bottom of page