top of page

Gudstjeneste ved Helene Reingaard Neumann

Man kan ikke længere tilmelde sig
Se andre begivenheder
Gudstjeneste ved Helene Reingaard Neumann
Gudstjeneste ved Helene Reingaard Neumann

Tidspunkt

31. jul. 2022, 10.30

7. søndag efter trinitatis

...

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus  sagde: »En discipel står ikke over sin mester, og en tjener ikke over  sin herre. Det må være nok for en discipel, når det går ham som hans  mester, og for en tjener, når det går ham som hans herre. Har de kaldt  husbonden Beelzebul, hvor meget snarere da ikke hans husfolk! Frygt  derfor ikke for dem. For der er intet hemmeligt, som ikke skal  åbenbares, og intet skjult, som ikke skal blive kendt. Hvad jeg siger  jer i mørket, skal I tale i lyset, og hvad der hviskes jer i øret, skal I  prædike fra tagene. Frygt ikke dem, der slår legemet ihjel, men ikke  kan slå sjælen ihjel, men frygt derimod ham, der kan lade både sjæl og  legeme gå fortabt i Helvede. Sælges ikke to spurve for en skilling? Og  ikke én af dem falder til jorden, uden at jeres fader er med den. Men på  jer er selv alle hovedhår talt. Frygt derfor ikke, I er mere værd end  mange spurve.«

Matthæusevangeliet 10,24-31

Del

bottom of page