top of page

Gudstjeneste ved Susanne Freddin Skovhus

Man kan ikke længere tilmelde sig
Se andre begivenheder
Gudstjeneste ved Susanne Freddin Skovhus
Gudstjeneste ved Susanne Freddin Skovhus

Tidspunkt

12. feb. 2023, 10.30

Søndag seksagesima

...

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus: Jesus  gav sig igen til at undervise nede ved søen. Og en meget stor skare  flokkedes om ham, så han måtte gå om bord og sætte sig i en båd ude på  søen, mens hele skaren stod på bredden inde på land. Og han lærte dem  meget i lignelser, og i sin undervisning sagde han til dem: »Hør her! En  sædemand gik ud for at så. Og da han såede, faldt noget på vejen, og  fuglene kom og åd det op. Noget faldt på klippegrund, hvor der ikke var  ret meget jord, og det kom straks op, fordi der kun var et tyndt lag  jord; og da solen kom højt på himlen, blev det svedet, og det visnede,  fordi det ikke havde rod. Noget faldt mellem tidsler, og tidslerne  voksede op og kvalte det, så det ikke gav udbytte. Men noget faldt i god  jord og gav udbytte; det voksede op og groede, og noget bar tredive og  noget tres og noget hundrede fold.« Og han sagde: »Den, der har ører at  høre med, skal høre!« Da han var blevet alene med sine ledsagere og de  tolv, spurgte de ham om lignelserne. Og han svarede dem: »Til jer er  Guds riges hemmelighed givet, men til dem udenfor kommer alt i  lignelser, for at de skal se og se, men intet forstå, de skal høre og  høre, men intet fatte, for at de ikke skal vende om og få tilgivelse. Og  han sagde til dem: »Forstår I ikke denne lignelse? Hvordan skal I så  kunne forstå de andre lignelser? Sædemanden sår ordet. Med dem på vejen,  hvor ordet sås, er det sådan, at når de har hørt det, kommer Satan  straks og tager det ord bort, der er sået i dem. De, der bliver sået på  klippegrund, er dem, der straks tager imod ordet med glæde, når de har  hørt det; men de har ikke rod i sig, de holder kun ud en tid, så når der  kommer trængsler eller forfølgelse på grund af ordet, falder de straks  fra. Andre er dem, der bliver sået mellem tidslerne; det er dem, som har  hørt ordet, men denne verdens bekymringer og rigdommens blændværk og  lyst til alt muligt andet kommer til og kvæler ordet, så det ikke bærer  frugt. Men de, der bliver sået i den gode jord, det er dem, der hører  ordet og tager imod det og bærer frugt, tredive og tres og hundrede  fold.«

Markusevangeliet 4,1-20

Del

bottom of page