Gudstjeneste ved Hans Henrik Nielsen

Gudstjeneste ved Hans Henrik Nielsen

Tidspunkt

24. jul. 10.30

6. søndag efter trinitatis

...

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Og  se, der kom en hen til Jesus og spurgte: »Mester, hvad godt skal jeg  gøre for at få evigt liv?« Han svarede ham: »Hvorfor spørger du mig om  det gode? Én er den gode. Men vil du gå ind til livet, så hold budene!«  Han spurgte: »Hvilke?« Jesus svarede: »›Du må ikke begå drab, du må ikke  bryde et ægteskab, du må ikke stjæle, du må ikke vidne falsk, ær din  far og din mor!‹ og: ›Du skal elske din næste som dig selv.‹« Den unge  mand sagde: »Det har jeg holdt alt sammen. Hvad mangler jeg så?« Jesus  sagde til ham: »Vil du være fuldkommen, så gå hen og sælg, hvad du ejer,  og giv det til de fattige, så vil du have en skat i himlene. Og kom så  og følg mig!« Da den unge mand hørte det svar, gik han bedrøvet bort,  for han var meget velhavende. Og Jesus sagde til sine disciple:  »Sandelig siger jeg jer: Det er vanskeligt for en rig at komme ind i  Himmeriget. Ja, jeg siger jer, det er lettere for en kamel at komme  igennem et nåleøje end for en rig at komme ind i Guds rige.« Da  disciplene hørte det, blev de meget forfærdede og sagde: »Hvem kan så  blive frelst?« Jesus så på dem og svarede: »For mennesker er det  umuligt, men for Gud er alting muligt.«

Matthæusevangeliet 19,16-26

Del