top of page

Gudstjeneste ved Hans Henrik Nielsen

Man kan ikke længere tilmelde sig
Se andre begivenheder
Gudstjeneste ved Hans Henrik Nielsen
Gudstjeneste ved Hans Henrik Nielsen

Tidspunkt

24. jul. 2022, 10.30

6. søndag efter trinitatis

...

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Og  se, der kom en hen til Jesus og spurgte: »Mester, hvad godt skal jeg  gøre for at få evigt liv?« Han svarede ham: »Hvorfor spørger du mig om  det gode? Én er den gode. Men vil du gå ind til livet, så hold budene!«  Han spurgte: »Hvilke?« Jesus svarede: »›Du må ikke begå drab, du må ikke  bryde et ægteskab, du må ikke stjæle, du må ikke vidne falsk, ær din  far og din mor!‹ og: ›Du skal elske din næste som dig selv.‹« Den unge  mand sagde: »Det har jeg holdt alt sammen. Hvad mangler jeg så?« Jesus  sagde til ham: »Vil du være fuldkommen, så gå hen og sælg, hvad du ejer,  og giv det til de fattige, så vil du have en skat i himlene. Og kom så  og følg mig!« Da den unge mand hørte det svar, gik han bedrøvet bort,  for han var meget velhavende. Og Jesus sagde til sine disciple:  »Sandelig siger jeg jer: Det er vanskeligt for en rig at komme ind i  Himmeriget. Ja, jeg siger jer, det er lettere for en kamel at komme  igennem et nåleøje end for en rig at komme ind i Guds rige.« Da  disciplene hørte det, blev de meget forfærdede og sagde: »Hvem kan så  blive frelst?« Jesus så på dem og svarede: »For mennesker er det  umuligt, men for Gud er alting muligt.«

Matthæusevangeliet 19,16-26

Del

bottom of page