top of page

Gudstjeneste ved Ejgil Bank Olesen

Man kan ikke længere tilmelde sig
Se andre begivenheder
Gudstjeneste ved Ejgil Bank Olesen
Gudstjeneste ved Ejgil Bank Olesen

Tidspunkt

17. jul. 2022, 10.30

5. søndag efter trinitatis

...

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Da  Jesus kom til området ved Cæsarea Filippi, spurgte han sine disciple:  »Hvem siger folk, at Menneskesønnen er?« De svarede: »Nogle siger  Johannes Døber, andre Elias, og andre igen Jeremias eller en anden af  profeterne.« Så spurgte han dem: »Men I, hvem siger I, at jeg er?« Simon  Peter svarede: »Du er Kristus, den levende Guds søn.« Og Jesus sagde  til ham: »Salig er du, Simon, Jonas' søn, for det har kød og blod ikke  åbenbaret dig, men min fader i himlene. Og jeg siger dig, at du er  Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte  skal ikke få magt over den. Jeg vil give dig nøglerne til Himmeriget, og  hvad du binder på jorden, skal være bundet i himlene, og hvad du løser  på jorden, skal være løst i himlene.« Da forbød han strengt sine  disciple at sige til nogen, at han var Kristus. Fra da af begyndte Jesus  at lade sine disciple vide, at han skulle gå op til Jerusalem og lide  meget ondt af de ældste og ypperstepræsterne og de skriftkloge og slås  ihjel og opstå på den tredje dag. Da tog Peter ham til side og begyndte  at gå i rette med ham og sagde: »Gud bevare dig, Herre, sådan må det  aldrig gå dig!« Men Jesus vendte sig om og sagde til Peter: »Vig bag  mig, Satan! Du vil bringe mig til fald. For du vil ikke, hvad Gud vil,  men hvad mennesker vil.« Da sagde Jesus til sine disciple: »Hvis nogen  vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og  følge mig. Den, der vil frelse sit liv, skal miste det; men den, der  mister sit liv på grund af mig, skal finde det. For hvad hjælper det et  menneske at vinde hele verden, men bøde med sit liv? Eller hvad kan et  menneske give som vederlag for sit liv?«

Matthæusevangeliet 16,13-26

Del

bottom of page