top of page

FOREDRAG: Naturens og naturvidenskabens skønhed ved Henrik Zinkernagel

FOREDRAG: Naturens og naturvidenskabens skønhed ved Henrik Zinkernagel
FOREDRAG: Naturens og naturvidenskabens skønhed ved Henrik Zinkernagel

Tidspunkt

20. feb. 2024, 19.30

...

...

Naturens og naturvidenskabens skønhed 

- ved Henrik Zinkernagel, lektor i videnskabsteori, Granada Universitet, Spanien.

Oplevelser af skønhed i naturen er noget vi alle kender til. Men hvad er skønhed, og hvorfor er den vigtig? I foredraget starter Zinkernagel med nogle almene betragtninger om skønheden og om hvordan den hænger sammen med vores fællesskabsfølelse. Derefter beskrives hvordan æstetiske oplevelser i naturen - af fx skønhed og forundring - kan give grobund for et mere omsorgsfuldt naturforhold. Endelig vil Henrik Zinkernagel fortælle om den mindre kendte æstetiske side af naturvidenskaben, og han vil gennem eksempler forsøge at vise hvordan et øget fokus på naturens og naturvidenskabens skønhed kan styrke vores forbundethed til både naturen og hinanden.

HVAD BLEV DER AF SKØNHEDEN?

At tale om skønheden er et opgør. Et opgør med den forstandsstyrede tænkemådes begrænsning. Denne tænkemåde har ødelagt så meget ved vores trivsel og vores erkendelse, at det er bydende nødvendigt at gøre op med den. Erkendelsen af  skønhedens betydning kan hjælpe os. Skønheden er udtryk for en sansning, som er over den rationelle og den fornuftsbårne. 

Et samfund uden sans for skønhed er åndløst. 

Så nu laver vi nogle foredrag om skønheden!

Gratis adgang.

Foredraget finder sted i kirkens sakristi.

Del

bottom of page