top of page

FOREDRAG med sognepræst Sørine Gotfredsen: Det onde.

Man kan ikke længere tilmelde sig
Se andre begivenheder
FOREDRAG med sognepræst Sørine Gotfredsen: Det onde.
FOREDRAG med sognepræst Sørine Gotfredsen: Det onde.

Tidspunkt

03. sep. 2020, 19.30

...

...

Genopda­gel­sen af det onde. Synet på det onde har været igennem en moderne udvikling, der har ført til en for­simpling af begrebet. Det har stor betydning for måden, hvorpå kristendommen forkyn­des, idet det onde – eller den onde – er ble­vet problematisk at sætte ord på. Med inspi­ration fra Luther, Kierkegaard, kunst, debat og virkelighedens grusomhed skal vi genop­dage betydningen af at tale om det onde. Ellers udhules vores indsigt i, hvad kristen­dom, godhed og frihed er. Og hvad et men­neske er.

Foto: Carsten Lundager

Del

bottom of page