top of page

Aftengudstjeneste: Store bededag - OBS kl. 20.00

Aftengudstjeneste: Store bededag - OBS kl. 20.00
Aftengudstjeneste: Store bededag - OBS kl. 20.00

Tidspunkt

25. apr. 2024, 20.00

Store bededags gudstjeneste

...

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus  sagde: »Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så  skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder, får; og den, som  søger, finder; og den, som banker på, lukkes der op for. Eller hvem af  jer vil give sin søn en sten, når han beder om et brød, eller give ham  en slange, når han beder om en fisk? Når da I, som er onde, kan give  jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres fader, som  er i himlene, give gode gaver til dem, der beder ham! Derfor: Alt, hvad I  vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem.  Sådan er loven og profeterne. Gå ind ad den snævre port; for vid er den  port, og bred er den vej, der fører til fortabelsen, og der er mange,  der går ind ad den. Hvor snæver er ikke den port, og hvor trang er ikke  den vej, der fører til livet, og der er få, som finder den!«

Matthæusevangeliet 7,7-14

Del

bottom of page