top of page
Marmor%2520kirken-47_edited_edited.jpg

DÅB & NAVNGIVNING

Herunder findes svar på de fleste spørgsmål vedrørende fødsel, dåb, navngivning m.m.

Skulle der være yderligere spørgsmål, er man altid velkommen til at henvende sig til kordegnekontoret på tlf. 33 91 27 06

FØDSEL OG FADERSKAB
Forældre skal kun anmelde fødsel, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen.
I det tilfælde skal anmeldelsen være kirkekontoret (dvs. kordegnene) i hænde senest 14 dage efter fødslen.
Ugifte forældre skal registrere faderskabet ved en omsorgs- og ansvarserklæring på borger.dk, så den er kirkekontoret i hænde senest 14 dage efter barnets fødsel.

DÅB ELLER NAVNGIVNING
Alle børn skal have et navn inden for 6 måneder efter fødslen.
Navngivningen kan ske ved en civil navngivning på www.borger.dk med brug af NEM-id eller ved dåb i kirken.
Et navngivet barn kan sagtens blive døbt senere.
Ønsker forældrene dåb, skal aftale træffes med præsten først.
Hvis dåben ligger senere end barnet er fyldt 6 måneder, skal barnet navngives inden for de første 6 måneder.

NAVNE
De nødvendige papirer ved navngivning/dåb indleveres på kirkekontoret.
Her kontrolleres det, at de ønskede navne er i overensstemmelse med dansk lovgivning.
Man kan selv finde vejledning og oversigter på Familiestyrelsens hjemmeside www.familiestyrelsen.dk/navne/

DÅB: FADDERE
Til dåben vælger forældrene mindst 3 og højst 5 faddere (dåbsvidner).
Gudmoderen eller gudfaderen henregnes også under faddere, men optræder som den person, der holder barnet over dåben.
Barnet vil oftest blive båret af den ene af forældrene, hvorfor disse også kan tælles med i antallet af faddere.
Dog skal der være mindst 2 faddere ud over forældrene.
De eneste krav, der stilles til fadderne er, at de skal være døbt i folkekirken eller i et andet anerkendt kristent trossamfund.
For alle faddere oplyses fuldstændig navn og adresse.

VOKSENDÅB
Hvert år foretages en del voksendåb i Marmorkirken.
Henvendelse herom til præsten.
Dåb kan sagtens finde sted uden for højmessen, f.eks. en eftermiddag eller en lørdag formiddag.
De papirmæssige forhold er selvfølgelig her noget enklere – nærmere information fås hos kordegnen.

DÅB: DEN KIRKELIGE HANDLING
En dåb kan enten finde sted ved højmessen om søndag eller ved en særlig dåbsgudstjeneste, ofte om lørdagen.
Tal med præsten herom. Ved enhver dåb er der også en forudgående dåbssamtale, som forældrene skal aftale tid til med præsten. Aftaler herom foretages i træffetiden mandag, torsdag og fredag mellem 8 og 9 samt torsdag mellem 17.30 og 18.30 på telefon  33 15 37 63  
Husk at ringe i god tid inden dåben –  4 uger inden dåben skal aftalen gerne være i hus. Samtalerne finder som regel sted i ugen op til dåben.

 

Mange ønsker at få deres børn døbt i Marmorkirken, også mange, der ikke bor i sognet. Hvert år får vi langt flere forespørgsler, end vi kan overkomme.

Derfor er vi på dette felt nødsaget til at begrænse adgangen til kirkelige handlinger til sognets beboere samt dem, der har særligt tilhørsforhold til kirken. Herved forstås (ifølge kirkeministeriets bekendtgørelse fra 2012) personer, der har haft bopæl i sognet eller hvor nære pårørende har bopæl i sognet. Har man særligt tilhørsforhold kan man - under forudsætning af, at der er mulighed for det i kirkens og præsternes kalender - få sit barn døbt i Marmorkirken. Er man viet i Marmorkirken, eller har man fået andre af sine børn døbt i Marmorkirken, kan man ligeledes spørge sig for.

Sognet omfatter følgende gader og numre: Frederiksgade 1-11 og 2-14, Bredgade ulige numre fra 39 - gadens slutning, Store Kongensgade 49-103 og 58-114, Esplanaden 2-18, Gernersgade 1-13, Borgergade 17-27 og fra 20, Olfert Fischersgade 1-15, Fredericiagade 20-52 og 21-43, Hindegade (hele gaden), Klerkegade 1-3, Adelgade 36-64 og 39-53, Sølvgade 1-23, Kronprinsessegade 40-52, Dronningens Tværgade 2-58.

 

bottom of page