Velkommen til Frederiks Kirke - Marmorkirken

Der er gudstjeneste alle søndage og helligdage kl. 10:30.

Åbningstider: Kirken er åben for besøg mandag til torsdag samt lørdag 10-17 . Fredag og søndag 12-17. Der tages forbehold for kirkelige handlinger, hvor kirken ikke er åben for sightseeing. 
Services in Danish on all Sundays and Holidays at 10:30 am. The church is open Monday to Thursday + Saturday 10-17, Friday and Sunday 12-17. In case of service (mass, wedding, funeral) or concert, the church is not open for sightseeing.

Valg til menighedsrådet 2016: På opstillingsmødet den 7. september var der et fint fremmøde af interesserede fra menigheden, der var i alt 20 stemmeberettigede til stede. Der skulle vælges 7 kandidater til det nye menighedsråd – som følge af det øgede befolkningstal i sognet er antallet af medlemmer i menighedsrådet steget fra 6 til 7 valgte medlemmer. Dertil skulle der vælges op til 7 suppleanter.
Ud over det eksisterede menighedsråds 6 medlemmer, hvoraf alle genopstillede, meldte der sig yderligere 7 kandidater. Der blev afholdt valg således at listen kunne fremstå med 7 kandidater og 3 suppleanter i prioriteret rækkefølge samt yderligere 3 suppleanter, der vil kunne træde til om nødvendigt i løbet af valgperioden. Vi er rigtig glade for at så mange ønsker at tage del i menighedsrådsarbejdet og ser frem til næste periode, hvor der både vil være gamle og nye kræfter til at tage del i det fælles arbejde for Marmorkirken og dens menighed. 
Evt spørgsmål kan rettes til Valgbestyrelsen: Viggo Nørgaard Nielsen, Mikkel Wold og Helle Vallø (formand).

Tårnture:
I sommerperioden 15. juni til 31. august samt i efterårsferien 17. til 21 oktober 2016 er der adgang til tårnet alle ugens dage kl. 13:00. Udenfor ferieperioderne er der adgang til tårnet på lørdage og søndage kl. 13:00. Se yderligere information under menupunktet "Turist".
Visits to the dome:
June 15th to August 31st and October 17th to 21st 2016 the dome is open to the public every day at 1:00 pm. Outside high season the dome is open Saturdays and Sundays at 1:00 pm. Activate the menu "Turist" for more information.


Marmorkirken er en levende citykirke, såvel for sognets beboere som for enhver, der kommer forbi og vil benytte kirken. Ikke mindst i dagtimerne til hverdag finder mange ind og sætter sig i det imponerende rum, som er skabt til bøn og stilhed. Vi håber, folk vil bruge kirken til netop den andagt, som den er skabt til at være rum for.

Hvert år besøger over en halv million turister og andagtssøgende kirken, om sommeren er det daglige besøgstal på mellem 3 og 4 tusind. Der afholdes årligt ca. 60  højmesser på søn-og helligdage, ca. 20 dåbsgudstjenester, 45-50 barnedåb, 2-3 voksendåb, konfirmationsundervisning for kirkens 20-30 konfirmander,  15-20 vielser,  10-15 bisættelser,  10-12 større koncerter, aftengudstjenester, 15-20 foredrags- og tema-aftener. 4 studiekredse mødes hver 1-2 gange om måneden. Der afholdes årligt 200-250 sjælesorgssamtaler. Sognet består af 3.218 beboere, de fleste af kirkens søndagsmenighed kommer dog fra hele det storkøbenhavnske område.

 


Se de flotte dronefilm af Frederiks Kirke - Marmorkirken

Optagelserne er lavet af Openhouse.

Kommende
gudstjenester