Velkommen til Frederiks Kirke - Marmorkirken

Der er gudstjeneste alle søndage og helligdage kl. 10:30.

Åbningstider: Kirken er åben for besøg mandag til torsdag samt lørdag 10-17 . Fredag og søndag 12-17. Der tages forbehold for kirkelige handlinger, hvor kirken ikke er åben for sightseeing. 
Services in Danish on all Sundays and Holidays at 10:30 am. The church is open Monday to Thursday + Saturday 10-17, Friday and Sunday 12-17. In case of service (mass, wedding, funeral) or concert, the church is not open for sightseeing.

Tårnture: I sommerperioden 15. juni til 31. august samt i efterårsferien 17. til 23 oktober 2016 er der adgang til tårnet alle ugens dage kl. 13:00. Udenfor ferieperioderne er der adgang til tårnet på lørdage og søndage kl. 13:00. Se yderligere information under menupunktet "Turist"

Visits to the dome: June 15th to August 31st and October 17th to 23rd 2016 the dome is open to the public every day at 1:00 pm. Outside high season the dome is open Saturdays and Sundays at 1:00 pm. Activate the menu "Turist" for more information.

_____________________________________________________________________

Marmorkirken er en levende citykirke, såvel for sognets beboere som for enhver, der kommer forbi og vil benytte kirken. Ikke mindst i dagtimerne til hverdag finder mange ind og sætter sig i det imponerende rum, som er skabt til bøn og stilhed. Vi håber, folk vil bruge kirken til netop den andagt, som den er skabt til at være rum for.

Hvert år besøger over en halv million turister og andagtssøgende kirken, om sommeren er det daglige besøgstal på mellem 3 og 4 tusind. Der afholdes årligt ca. 60  højmesser på søn-og helligdage, ca. 20 dåbsgudstjenester, 45-50 barnedåb, 2-3 voksendåb, konfirmationsundervisning for kirkens 20-30 konfirmander,  15-20 vielser,  10-15 bisættelser,  10-12 større koncerter, aftengudstjenester, 15-20 foredrags- og tema-aftener. 4 studiekredse mødes hver 1-2 gange om måneden. Der afholdes årligt 200-250 sjælesorgssamtaler. Sognet består af 3.218 beboere, de fleste af kirkens søndagsmenighed kommer dog fra hele det storkøbenhavnske område.

 

Valg til menighedsrådet 2016

Valget i Marmorkirken blev denne gang afgjort ved aftalevalg. Der skulle vælges 7 medlemmer til rådet og op til 7 stedfortrædere.

Der var i god tid inden valget informeret om det opstillingsmøde, som blev afholdt den 7. september. På mødet foretog man, som reglerne foreskriver, hemmelig afstemning mellem de stemmeberettigede fremmødte, og på grundlag af denne afstemning blev der opstillet en prioriteret kandidatliste. Ved fristens udløb den 27. september var der ikke indleveret nogen anden kandidatliste, og resultatet af menighedsrådsvalget blev dermed følgende:

Rådsmedlemmer:

Viggo Nørgaard Nielsen, Helle Nørgaard Vallø, Helle Espersen, Anne Grethe Staunstrup Rasmussen, David Vestergaard Eriksen, Thormod Jørgensen og Per Erik Karlsen


Stedfortrædere:

Hanne Charina Baumann, Bjørn Møller, Jens Vindekilde, Lone Duch, Lisa Langberg, Birthe Malmgren

Menighedsrådet konstituerer sig på førstkommende menighedsrådsmøde den 23. november.

Valgbestyrelsen 

 


Se de flotte dronefilm af Frederiks Kirke - Marmorkirken

Optagelserne er lavet af Openhouse.

Kommende
gudstjenester