UDSKUDT: SOGNEAFTEN: ”…Vi beder dig for din kirke her og for din kirke ud over hele jorden…” – og glæder os over den!

UDSKUDT: SOGNEAFTEN: ”…Vi beder dig for din kirke her og for din kirke ud over hele jorden…” – og glæder os over den!

Tidspunkt

Ny dato afventer
...

...

Sognepræst Susanne Freddin Skovhus har boet i Frederiks sogn i 32 år og har siden hun kom hjem fra Den Danske Kirke i London været gæsteprædikant i Marmorkirken.

Denne aften vil hun blandt andet dele nogle af sine erfaringer som tidligere udlandspræst for Danske Sømands- og Udlandskirker i London og projektleder for The Council of Lutheran Churches in Great Britain i årene op til Reformationsjubilæet i 2017. Arbejdsbeskrivelse som projektleder handlede i al sin enkelhed om: ” … at skabe opmærksomhed omkring og kvalificere debatten om luthersk og reformatorisk tilstedeværelse i Storbritannien".

Susanne er fortsat engageret i Danske Sømands- og Udlandskirker som besøgspræst for Danskere i Italien og desuden repræsentant i Danmark for The Anglican-Lutheran Society i Storbritannien.

Vi vil blandt tale sammen om betydningen af dansk kirke i udlandet, økumeni i et broget kirkeligt landskab som UK og besøgspræstens særlige udfordringer og glæder i Italien.

Del