top of page

Gudstjeneste ved Susanne Freddin Skovhus

Gudstjeneste ved Susanne Freddin Skovhus
Gudstjeneste ved Susanne Freddin Skovhus

Tidspunkt

01. jan. 2024, 10.30

Nytårsdag

...

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus  sagde: »Når I beder, må I ikke være som hyklerne, der ynder at stå og  bede i synagoger og på gadehjørner for at vise sig for mennesker.  Sandelig siger jeg jer: De har fået deres løn. Men når du vil bede, så  gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din fader, som er i det  skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Når I  beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, at  de bønhøres for deres mange ord. Dem må I ikke ligne. Jeres fader ved,  hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det. Derfor skal I bede  således: Vor Fader, du som er i himlene! Helliget blive dit navn, komme  dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; giv os i  dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore  skyldnere, og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For  dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.«

Matthæusevangeliet 6,5-13

Del

bottom of page