top of page

Gudstjeneste ved Mikkel Wold

Gudstjeneste ved Mikkel Wold
Gudstjeneste ved Mikkel Wold

Tidspunkt

20. aug. 2023, 10.30

11. søndag efter trinitatis

...

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Til  nogle, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som foragtede alle  andre, fortalte Jesus denne lignelse: »To mænd gik op til templet for  at bede. Den ene var en farisæer, den anden en tolder. Farisæeren  stillede sig op og bad således for sig selv: Gud, jeg takker dig, fordi  jeg ikke er som andre mennesker, røvere, uretfærdige, ægteskabsbrydere,  eller som tolderen dér. Jeg faster to gange om ugen, og jeg giver tiende  af hele min indtægt. Men tolderen stod afsides og ville ikke engang  løfte sit blik mod himlen, men slog sig for brystet og sagde: Gud, vær  mig synder nådig! Jeg siger jer: Det var ham, der gik hjem som  retfærdig, ikke den anden. For enhver, som ophøjer sig selv, skal  ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes.«

Lukasevangeliet 18,9-14

Del

bottom of page