top of page

Gudstjeneste ved Mikkel Wold

Gudstjeneste ved Mikkel Wold
Gudstjeneste ved Mikkel Wold

Tidspunkt

02. jul. 10.30

4. søndag efter trinitatis

...

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Jesus  sagde: »Vær barmhjertige, som jeres fader er barmhjertig. Døm ikke, så  skal I ikke selv dømmes; fordøm ikke, så skal I ikke fordømmes. Tilgiv,  så skal I få tilgivelse. Giv, så skal der gives jer. Et godt, presset,  rystet, topfyldt mål skal man give jer i favnen. For det mål, I måler  med, skal I selv få tilmålt med.« Han fortalte dem også en lignelse:  »Kan en blind lede en blind? Vil de ikke begge falde i grøften? En  discipel står ikke over sin mester; men enhver, der er udlært, skal være  som sin mester. Hvorfor ser du splinten i din broders øje, men lægger  ikke mærke til bjælken i dit eget øje? Hvordan kan du sige til din  broder: Broder, lad mig tage den splint ud, som er i dit øje! når du  ikke ser bjælken i dit eget øje? Hykler, tag først bjælken ud af dit  eget øje; så kan du se klart nok til at tage den splint ud, som er i din  broders øje.«

Lukasevangeliet 6,36-42

Del

bottom of page