top of page

Gudstjeneste ved Mikkel Wold

Gudstjeneste ved Mikkel Wold
Gudstjeneste ved Mikkel Wold

Tidspunkt

02. jul. 2023, 10.30

4. søndag efter trinitatis

...

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Jesus  sagde: »Vær barmhjertige, som jeres fader er barmhjertig. Døm ikke, så  skal I ikke selv dømmes; fordøm ikke, så skal I ikke fordømmes. Tilgiv,  så skal I få tilgivelse. Giv, så skal der gives jer. Et godt, presset,  rystet, topfyldt mål skal man give jer i favnen. For det mål, I måler  med, skal I selv få tilmålt med.« Han fortalte dem også en lignelse:  »Kan en blind lede en blind? Vil de ikke begge falde i grøften? En  discipel står ikke over sin mester; men enhver, der er udlært, skal være  som sin mester. Hvorfor ser du splinten i din broders øje, men lægger  ikke mærke til bjælken i dit eget øje? Hvordan kan du sige til din  broder: Broder, lad mig tage den splint ud, som er i dit øje! når du  ikke ser bjælken i dit eget øje? Hykler, tag først bjælken ud af dit  eget øje; så kan du se klart nok til at tage den splint ud, som er i din  broders øje.«

Lukasevangeliet 6,36-42

Del

bottom of page