top of page

Gudstjeneste ved Mikkel Wold

Man kan ikke længere tilmelde sig
Se andre begivenheder
Gudstjeneste ved Mikkel Wold
Gudstjeneste ved Mikkel Wold

Tidspunkt

26. dec. 2022, 10.30

2. Juledag

...

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus  sagde: »Derfor, se, jeg sender profeter og vise og skriftkloge til jer;  nogle af dem vil I slå ihjel og korsfæste, andre vil I piske i jeres  synagoger og forfølge fra by til by. For over jer må alt det retfærdige  blod komme, der er udgydt på jorden, lige fra den retfærdige Abels blod  til blodet af Zakarias, Barakias' søn, som I dræbte mellem templet og  alteret. Sandelig siger jeg jer: Det skal alt sammen komme over denne  slægt. Jerusalem, Jerusalem! du, som slår profeterne ihjel og stener  dem, der er sendt til dig. Hvor ofte ville jeg ikke samle dine børn, som  en høne samler sine kyllinger under vingerne, men I ville ikke. Se,  jeres hus bliver overladt til jer selv, øde og tomt. For jeg siger jer:  Fra nu af skal I ikke se mig, før I siger: Velsignet være han, som  kommer, i Herrens navn!«

Matthæusevangeliet 23,34-39

Del

bottom of page